Пластична хирургия

Пластичната хирургия е широка хирургична специалност, която за разлика от други хирургични специалности не се ограничава само до една органна система. В резултат на това тя е технически взискателна и същевременно естествено творческа област, която непрекъснато се променя и преоткрива.

Пластичните хирурзи лекуват патологии, които варират от вродени аномалии до рак, травми и дегенеративни или автоимунни състояния. Освен това за пластичните хирурзи е присъща екипната работа, тъй като трябва постоянно да работят заедно с други специалности като обща хирургия, гинекология, неврохирургия, офталмология, орална хирургия, ортопедична хирургия, отоларингология и урология, за да реконструират всякакви аномалии или дефекти в тялото.

Вижте „обхвата на практиката“ в пластичната хирургия.

пластична хирургия

Естетична хирургия
(козметична)

Естетична хирургия

Козметичната хирургия се извършва с цел промяна на нормалните структури на тялото, за да се подобри външният вид и самочувствието на пациента. Козметичната или „естетичната хирургия“ включва различни процедури за подмладяване на структурите на лицето (напр. лифтинг на лицето при възрастови промени, ринопластика при желание за промяна в областта на носа, блефаропластика при излишна кожа на клепачите), както и на други части на тялото, включително, но не само, на гърдите (напр. уголемяване на гърдите) и корема (напр. абдоминопластика след бременност).

Козметичната пластична хирургия включва също така използването на различни инжекционни материали, като пълнители и невротоксини, за справяне с асиметриите и свързаните с възрастта промени.

Видове естетична хирургия

Глава, лице и очи

Гърди

Корем

Интим

Кожа

Присаждане на коса

Трансплантация на коса

Трансплантацията на коса е хирургическа техника, използвана от пластичните хирурзи за преместване на космени фоликули от една част на тялото – донорската, в недостатъчна окосмената реципиентска част. Тази минимално инвазивна процедура може да се използва в области на оплешивяване или за възстановяване на мигли, вежди, окосмяване на пубиса или гърдите. Тя може да се използва и за запълване на зони с белези от предишни наранявания или операции.

В момента трансплантацията на коса е много популярна процедура, развиваща се активно от 1900 г. насам, като търпи своята еволюция и към днешна дата се извършва с високотехнологична професионална апаратура, създадена специално за целта.

Пластична хирургия на ръце
и периферни нерви

Реконструкция на горни крайници

Пластичните хирурзи се грижат както за деца, така и за възрастни пациенти с деформации на горните крайници, свързани с травматични, онкологични и вродени етиологии. При травматичните случаи може да се наложи не само костна фиксация, но и евентуално реплантация на цялата ръка или на част от нея. Освен това прехвърлянето на нерви и сухожилия са важни техники за възстановяване на чувствителността и функцията на крайниците.

Хирургия на нервите

Пластичните хирурзи извършват операции на нерви за лечение на различни състояния. Различните приложения на нервната хирургия включват хирургия на брахиалния плексус, реанимация на лицето, възстановяване след травматични увреждания, целенасочена мускулна реиннервация и регенеративен интерфейс на периферните нерви. Тези различни методи имат за цел да подобрят качеството на живот при пациенти с вродени, придобити или травматични нервни патологии.

Пластична хирургия
при онкологични заболявания

Пластична хирургия при онкология

Пластична хирургия при онкология
на глава и шия

Чест обект на пластичната хирургия в посока на ракови заболявания в областта на главата и шията са меланом, плоскоклетъчен карцином и остеосаркоми. Като една от най-старите подспециалности в пластичната хирургия, обучението по пластична хирургия при онкология на глава и шия, обучава в използване на иновативни техники за реконструкция на туморни дефекти, като се възстановяват формата (т.е. естетиката) и функцията (т.е. преглъщането, дишането, отхапването) след намесата на онко-хирурзите и отстраняване на туморното образувание.

Пластична хирургия на меланом / кожни злокачествени заболявания

Чест обект на пластичната хирургия в посока на ракови заболявания в областта на главата и шията са меланом, плоскоклетъчен карцином и остеосаркоми. Като една от най-старите подспециалности в пластичната хирургия, обучението по пластична хирургия при онкология на глава и шия, обучава в използване на иновативни техники за реконструкция на туморни дефекти, като се възстановяват формата (т.е. естетиката) и функцията (т.е. преглъщането, дишането, отхапването) след намесата на онко-хирурзите и отстраняване на туморното образувание.

Пластична хирургия на меланом

Пластична хирургия в Педиатрията
и Краниофациална медицина

Пластична хирургия при
цепнатина на устната и небцето

Смята се, че едно на всеки седемстотин деца се ражда с цепнатина на устната или небцето.

При неглижиране на проблема, това състояние може да доведе до трудности с храненето, ушни инфекции, забавяне на речта, проблеми с дишането и редица психосоциалните проблеми. Пластичните хирурзи са важен компонент от мултидисциплинарната грижа за тези пациенти. Процедурите по пластична хирургия включват корекция на цепнатината на устната и небцето, както и нерядко първична и ревизионна ринопластика.

Пластична хирургия при цепнатина на устната и небцето​

Пластична хирургия при
Краниофациална хирургия
(Черепно-лицева хирургия)

Черепно-лицевите пластични хирурзи се грижат както за деца, така и за възрастни пациенти с черепно-лицеви деформации, свързани с различни предшестващи етимологии, включително травматични, онкологични и вродени. Техниките включват реконструкция на уши и нос с автоложни и алопластични материали, фиксиране на фрактури при лицево-челюстни счупвания, реконструкция на скелета и ремоделиране на черепния свод.

Лицеви травми

Пациентите с лицева травма могат да имат и други съпътстващи сериозни наранявания и пластичните хирурзи участват в цялостното им лечение и грижи. Това включва лечение и възстановяване на свързаните с тях наранявания на меките тъкани и рани, стабилизиране на фрактури, стоматологични грижи и дори микросъдова реплантация на части от лицето в случаите на тежки осакатяващи наранявания.

Лицеви травми
Челюстна хирургия

Челюстна хирургия
(Ортогнатична хирургия)

Ортогнатичната хирургия, известна още като челюстна хирургия, коригира дентофациалните аномалии на горната (горна челюст) и долната челюст (долна челюст). Коригирането на тези нередности пренастройва челюстите и зъбите, за да се подобри не само захапката на пациента, но и неговото дишане и външен вид на лицето. Хирурзите, които извършват ортогнатична хирургия, работят в тясно сътрудничество с ортодонти и орални хирурзи.

Пластична хирургия на
темпоромандибуларната става

Пациентите с крайна фаза на патология на темпоромандибуларната става, които имат ограничена функция на челюстта, често се нуждаят от реконструкция на ставата, за да се облекчи болката и да се подобри функцията. Различните методи, използвани за реконструкция, включват костохондрални присадки, алопластични протези и васкуларизирани свободни костни присадки.

Пластична хирургия на темпоромандибуларната става

Реконструктивна
пластична хирургия

Реконструктивна пластична хирургия

Реконструкция на гърдата

Реконструкция на гърдата

Пластичната хирургия играе важна роля в мултидисциплинарните грижи за пациенти с рак на гърдата. Възможностите за реконструкция след операция при рак на гърдата включват:

 • онкопластична хирургия след лумпектомия
 • или реконструкция с импланти
 • или автоложна реконструкция след мастектомия.

Една от най-разпространените форми на реконструкция на гърдата е двуетапната реконструкция на базата на импланти, при която първо се поставя тъканен експандер, за да се разшири кожата след мастектомия. След като тъканният експандер се разшири достатъчно, се поставя постоянен имплант.

Автоложната реконструкция обаче се счита за златен стандарт по отношение на пресъздаването на естествената форма на гърдата и най-често се постига чрез трансфер на кожа от корема или по-рядко от седалището или бедрата.

Реконструкция след изгаряния

Пластичната хирургия е неразделна част от грижите както за деца, така и за възрастни пациенти, страдащи от изгаряния. Реконструктивните техники включват присаждане на кожа, използване на различни биологични матрици, алографти, клапи и свободен трансфер на тъкани.

Реконструкция след изгаряния
Реконструкция на гръдната / коремната стена

Реконструкция на гръдната / коремната стена

Сложните реконструктивни операции на гръдния кош и корема са често срещан аспект от практиката на пластичната хирургия.

Що се отнася до гръдния кош, пластичните хирурзи често се намесват, за да възстановят гръдната стена след резекция на тумор. Това може да включва използването на мрежа или твърда фиксация за реконструкция на скелета в зависимост от размера на дефекта. При коремната стена пластичните хирурзи използват познанията си за анатомията на коремната стена, за да се справят със сложни и повтарящи се дефекти.

Микрохирургия

Микрохирургията е област от пластичната хирургия, която включва използването на микроскопско увеличение за анастомозиране на малки кръвоносни съдове (артерии и вени), нерви и лимфати. Такива техники могат да се използват в случаи на свободен трансфер на тъкани при рак (напр. за реконструкция на гърдата) или реконструкция при травма, или за лечение на лимфедем след онкологична резекция.

Микрохирургия
Реконструкция на долни крайници

Реконструкция на долни крайници

Сложните реконструктивни операции на гръдния кош и корема са често срещан аспект от практиката на пластичната хирургия.

Що се отнася до гръдния кош, пластичните хирурзи често се намесват, за да възстановят гръдната стена след резекция на тумор. Това може да включва използването на мрежа или твърда фиксация за реконструкция на скелета в зависимост от размера на дефекта. При коремната стена пластичните хирурзи използват познанията си за анатомията на коремната стена, за да се справят със сложни и повтарящи се дефекти.

Реконструкция след Мос и дерматологична хирургия

Пластичните хирурзи често работят с колегите си дерматолози за реконструкция на дефекти от операция по метода на Мос при рак на кожата, особено в чувствителни от козметична гледна точка области като лицето или ръцете.

дерматологична хирургия

Запишете го в Pinterest

Акции
Споделете това

Регистрирайте се

 • Въведете потребителско име. То НЕ може да бъде променено след създаването на профила.
 • Моля, въведете имейл
 • За да сме сигурни, че не бъркате при изписване, моля повторете имейла си отново.
 • Въведете паролата си. Минимална дължина - 8 знака.
  Паролата трябва да има минимална усточливост от: Среден
  Устойчивост на паролата
 • Въведете паролата си отново.
 • Моля, приемете условията ни за ползване на сайта. Можете да ги прочетете тук.

Запитване за час

Вход в профила ви:

Ако нямате регистрация не се колебайте – регистрирайте се. Ще можете да коментирате безпрепятствено.

Офисите ни в страната и чужбина:

Централен офис София:

ул. Генерал Иван Колев, 33 В България, София

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75 България, Бургас 8000

Офис Пловдив:

бул. Христо Ботев 92, бизнес център РИЛОН, ет. 2 България, Пловдив

Офис Шумен:

ул. Панайот Волов No.2 България, Шумен.

Офис Македония:

Бане Андреев Ронката №2, 1400 Велес, Македония