Болници Медикана

Предоставяне на висококачествени здравни грижи и услуги за всички слоеве на обществото. Възможности и заетост в сектора на здравеопазването, увереност в бъдещото развитие и създаване на комфортна работна среда. Това са само част от целите на болници Медикана.

Международно признати модерни пионерски нововъведения и иновации, пример за подражание за другите здравни организации. Високо качество на медицинската помощ и равнопоставеност на всички пациенти, както от страната, така и от чужбина. Създаване на верига от здравни заведения, която вдъхва доверие и отговаря на очакванията на пациентите.

Здравни стандарти за акредитация, фокусирани върху отличната грижа за пациента. Най-важния приоритет е безопасността на пациента. Стандарти за оборудване, използвано в предоставянето на услуги на пациентите, лекарства и практики.

Международните стандарти JCI, установени в болници Медикана , са приети за златни стандарти в областта на здравеопазването в целия свят.

Първи се включват в програмата по акредитация болници Медикана Чамлъджа и Медикана Бахчелиевлер и са акредитирани съответно през октомври 2007г. и май 2008г. През 2009г. Са акредитирани болниците Медикана Истанбул Интернешънъл и Медикана Анкара Интернешънъл. А през 2010г. Болницата Чамлъджа е преакредитирана. В процес на преакредитация са и другите болници от групата на МЕДИКАНА.

След първоначалната акредитация на болници МЕДИКАНА, нейните служители работят с философията за непрекъснатото усъвършенстване, най-вече свързано с безопасността на пациентите. Те участват в програми по обучение и квалификация. Днес в Медикана се прилагат практики за контрол на вътреболничните инфекции, медицински грижи, управление на риска, съвременна апаратура и технологии. Всичко това в името и за пациента.

 

медикана сертификат

Лекари, асоциирани към тази болница:

Направления в тази болница:

Последно преглеждани в раздел
"Болници"

Запишете го в Pinterest

Акции
Споделете това

Регистрирайте се

  • Въведете потребителско име. То НЕ може да бъде променено след създаването на профила.
  • Моля, въведете имейл
  • За да сме сигурни, че не бъркате при изписване, моля повторете имейла си отново.
  • Въведете паролата си. Минимална дължина - 8 знака.
    Паролата трябва да има минимална усточливост от: Среден
    Устойчивост на паролата
  • Въведете паролата си отново.
  • Моля, приемете условията ни за ползване на сайта. Можете да ги прочетете тук.

Запитване за час

Вход в профила ви:

Ако нямате регистрация не се колебайте – регистрирайте се. Ще можете да коментирате безпрепятствено.

Офисите ни в страната и чужбина:

Централен офис София:

ул. Генерал Иван Колев, 33 В България, София

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75 България, Бургас 8000

Офис Пловдив:

бул. Христо Ботев 92, бизнес център РИЛОН, ет. 2 България, Пловдив

Офис Шумен:

ул. Панайот Волов No.2 България, Шумен.

Офис Македония:

Бане Андреев Ронката №2, 1400 Велес, Македония