Група болници Медикъл Парк

Група болници Медикъл Парк, работещи в сферата на здравните услуги в Турция от 1993 г. до наши дни, разполага с 25 болници в 17 града. Днес е сред водещите в този сектор със своите 166 операционни зали, капацитет от 3 506 болнични легла и 13 507 служители в обща закрита площ над 428 500 квадратни метра.

Медикъл Парк доставя до всеки един, независимо с какъв социално-икономически статус, международните стандарти за болнични услуги чрез философията си за „Здраве за всеки“. Медикъл Парк следи методите за лечение и сръхтехнологиите в света, а също така има за цел да бъде пример в световния здравен сектор с новите си приложения, подкрепящи науката.

Група болници Медикъл Парк, която обединява специалисти от различни области и идеята за ориентирано към пациента отлично обслужване и мултидисциплинарна работа, предлага качествени услуги за диагноза и лечение в болниците си, 4 от които са сертифицирани с акредитация от американската Международната обединена комисия (Joint Commission International (JCI)).

Група болници Медикъл Парк, ръководейки се от принципа си, че „Здравословният начин на живот и достъпът до здравеопазване, е основно право на всеки”, се развива навсякъде в Турция и напредва с уверени стъпки за повишаване на здравните стандарти със съвременните си технологии, без да прави компромиси с принципите за медицинска етика.

Нашата група от болници, която обединява подхода към ориентирано към пациента лечение и високите стандарти, с широкото разпространение, опита и обема, които постоянно вдигат летвата на обслужването все по-високо, има за цел да донесе на здравния сектор една съвсем нова визия с новата си марка, която създадохме – VM Medical Park. Медикъл парк VM, която въведе в Коджаели разбирането за адаптиращи се към променящия се начин на живот болнични услуги, събира в една съвременна болнична среда всички методи за диагностика и лечение, които се прилагат едновременно в целия свят, иновативните медицински технологии и кадри от лекари, които са специалисти и академици. С оперативната система, която се основава на ефективна, продължителна, динамична работа и работа в екип, се открехват вратите на едно здравословно бъдеще.

Група болници Медикъл Парк, която с всяка новооткрита болница повишава характеристиките и качеството на услугите си, не се задоволява само с предлагане на здравни услуги на обществото сред което съществува. Медикъл Парк предоставя и подкрепа за проекти, свързани със социална отговорност, които се осъществяват по всички въпроси, от които има нужда страната ни.

Благодарение на сътрудничеството ни с елитните университети на Турция, допринасяме както за това да имаме квалифициран персонал в болниците си, така и за развитието на университетите. В основата на усилията, които полагаме за сътрудничество лежат: обучение на добре образовани, квалифицирани и принципни лекари, повишаване до най-високо ниво качеството на предлаганите здравни услуги, и проправяне път на иновациите в областта на медицината в световен план.

Група болници Медикъл Парк

 

Доктори в тази болница

Направления в тази болница

 

Няма коментари

Публикувайте коментар

Офисите ни в страната и чужбина:

Централен офис София:

ул. Генерал Иван Колев, 33 В
България, София
+359 878 500 940
+359 879 977 402

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

Офис В. Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420

Офис Пловдив:

бул. Христо Ботев 92, бизнес център РИЛОН, ет. 2
България, Пловдив
+359 879 009 742

Офис Велинград:

бул. Съединение 83
България, Велинград
+359 878 500 720

Офис Кърджали:

ул. Дедеагач 7 (Център)
България, Кърджалител.

+359 878 500 810

0361 / 22 833

Офис Македония:

Бане Андреев Ронката №2, 1400
Велес, Македония

+38978746674 

"*" обозначава задължителните полета

*
Имейл*
ГГГГ с наклонена черта ММ с наклонена черта ДД
Hidden
Пуснете файлове тук или
Приети типове файлове: jpg, pdf, Максимален размер на файла: 2 MB, Максимален брой файлове: Максимален брой файлове: 3.

    Запишете го в Pinterest

    Акции
    Споделете това