Кардиология - банер

Кардиология

Направление кардиология обхваща диагностиката и лечението на всички заболявания на сърдечно-съдовата система, като включва също така и сърдечни пороци, възпалителни заболявания на сърдечния мускул и сърдечните обвивки, артериална хипертония, нарушения на сърдечния ритъм, вродени пороци на сърцето и много други.

Заболяванията се делят на две големи групи – вродени и придобити.

Вродените са резултат от дефекти на сърдечните клапи, на камерните и предсърдните клапи, както и транспозиция на големите артерии.

Придобитите засягат коронарните съдове, както и всички слоеве на сърцето.

Съвсем невинни на пръв поглед неразположения рефлектират върху функцията и структурата на сърцето, което може да доведе до критична нужда от помощ. Остри коронарни синдроми, хипертонични кризи и възпалителни състояния изискват висока квалификация и богат клиничен опит.

Ехокардиографията и доплеровата цветна и пулсова ехокардиография са основните неинвазивни методи за изследване функцията на сърцето. Чрез тях се регистрират скоростите на движението на кръвта, както и на стените на камерите на сърцето.

Запазете час
Бърз контакт
За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 009 742
Къде бихте се лекували?
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Варненски офис:

ул. Михаил Колони 19,
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

Бургаски офис:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163