Многопрофилна частна болница Чорлу Ватан

Изхождайки от философското мислене „Преди всичко човек“ и основния девиз „На равностойни начала“ в сферата на здравното обслужване с гордост заявяваме, че болничните здравни грижи са почтени права на всички хора от обществената социална среда.

Още през 1981 година решихме да открием Нова Частна Болница в гр. ЧОРЛУ. Нашата болница е първото частно здравно заведение в регион ТРАКИЯ. Своя принос в общественото здравеопазване дължим преди всичко на коректното поведение, високия морал и етика в лечебните принципи.

В построената през 1981 година болница имаше 2500 м2 затворена площ с 29 болнични легла и с 14 обслужващ лекарски кадрови състав. Към края на 2014 година с построяването на новата болнична сграда върху 12000 м2 площ, капацитета на болничните легла нарасна на 140.

Здравно обслужване предлагаме на високи нива. Имаме договори със Здравната Каса, Частни застрахователни компании, Банки и Договорирани фабрики.

Нашата болница предлага здравни услуги във всички сфери на медицината.

В една нова сграда с наличието на модерна съвременна медицинска апаратура и високо специализиран лекарски състав предлагаме обслужване от високо европейско и световно равнище.

Отделения:

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Отделението по вътрешни болести и диагностично стационарните кабинети са оборудвани с модерна медицинска апаратура и прилагат всички съвременни методи и клинични алгоритми в лечението и диагностиката на вътрешните заболявания.

Приоритетни направления на специалистите по вътрешни болести са гастроентерология, сърдечни заболявания, хипертонична болест, ендокринни, метаболитни и хематологични заболявания. Вътрешните болести е най-обширната специалност в медицината.

На базата на съвременната медицинска апаратура и високо специализиран медика лекарски състав се отделя голямо внимание на превенцията, като ранен метод за диагностика на заболяванията и тяхното навременно лечение, чрез провеждане на информационни кампании и профилактични прегледи от съответните специалисти.

Освен това се прилага лечение с модерни антибиотични препарати съгласно с нормативни документи координирани директно от страна на Министерството на Здравеопазването.

КАРДИОЛОГИЯ

В сектора по кардиология работи високо квалифициран персонал със съвременно оборудване, извършват всички диагностични и инвазивни терапевтични процедури за навременно диагностиране и съвременно лечение на сърдечно-съдовите заболявания като:

 • ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ
 • АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
 • ПАТОЛОГИЯ НА ПЕРИФЕРНИТЕ СЪДОВЕ
 • ПЕРИКАРДИТ
 • РИТЪМНО ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРЦЕТО
 • СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Диагностичния кабинет и функционалния сектор разполага с последно поколение Ехографски апарат, Велергометър, Холтер, ЕКГ монитор, Доплеров сонограф.

При необходимост клиниката взаимодейства със специалистите по образна диагностика, включително използване на Скенер и Ядрено – Магнитен резонанс.

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

 • КОЖНИ БОЛЕСТИ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
 • ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА И КОЖНИТЕ ПРИДАТЪЦИ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ЦЕЛУЛИТ – ЛЕЧЕНИЕ НА МАЗОЛИ И БРАДАВИЦИ
 • РЕНОВАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕРМИСА

В кабинета по кожни болести се извършва най-широк спектър диагностични и терапевтични процедури. Лекуват се алергични, инфекциозни, доброкачествени и злокачествени заболявания на кожата, извършва се фототерапия и козметични медика естетични процедури.

Извършват се консултации от широк диапазон, сред които:

 • Тежко протичащи форми на псориазис
 • Бактериални и вирусни инфекции на кожата
 • Булозни дерматолози и целулит
 • Токсико алергични дерматити
 • Еритродермии
 • Заболявания на подкожната съединителна тъкан
 • Лазерно лечение

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ (ПЕДИАТРИЯ)

В клиниката се извършва образна и функционална диагностика, съвременна лечебна профилактика и проследяване на най-честите и социално значими заболявания в детската възраст.

Детската клиника е с много профилна насоченост с акцент върху гастроеитерология, алергология, ревматология, ендокринология, пулмология и неврология.

В клиниката се диагностират и лекуват:

 • Алергология (Медикаментозна, респираторна, хранителна)
 • Пулмология – бронхиална астма, остри инфекции на дихателните пътища, алергични заболявания на дихателните органи
 • Ендокринология – затлъстяване, захарен диабет, заболяване на щитовидната жлеза, нарушение в растежа, рахит и рахитични състояния, нарушение в пубертетното развитие.
 • Ревматология (възпалителни, реактивни и автоимунни системни заболявания)
 • Гастроентерология (заболяване на стомашно – чревния тракт, чернодробни и вирусни заболявания).

УШИ, НОС, ГЪРЛО

В отделението се извършват всички видове диагностични процедури и оперативни интервенции. Лечението е съвременно и качествено благодарение на съвършен комплекс за видео диагностика и високо квалифициран персонал. Дейността на клиниката обхваща диагностика и лечение на всички видове ушно, носни и гърлени заболявания при деца и възрастни включително.

 • Възпалителни заболявания на ушите
 • Медикаментозно и хирургично лечение при синузит
 • Пластична хирургия при деформации на носа и носната преграда
 • Тонзилити
 • Патологии на Евстахиевата тръба
 • Патологии на фаринкса и ларинкса включително и ендоскопска хирургия
 • Отстраняване на чужди тела от засегнатите органи

НЕВРОЛОГИЯ

В клиниката по неврология се извършва диагностика и лечение на всички заболявания на централната и периферната нервна система. Лекуват се всички видове мозъчни инсулти, мозъчно съдови заболявания, нарушение на съня.

Болницата ни разполага с лаборатория „Нарушения на Съня“, за диагностика и лечение на нарушенията на съня – обструктивна и централна сънна апнея, както и нарушения на цикличността на съня и бодърстването „Хиперсомнии и нарколепсии“. В отделна лаборатория се извършват Електромиографски изследвания при различни патологични състояния на периферните нерви. Разполагаме и с интензивен сектор който е модерно оборудван, даващ възможност за 24 часово мониторно наблюдение на жизнените показатели.

КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Хирургично отделение оказва планова и спешна хирургична помощ на пациентите. Гарантира денонощна хирургична помощ на всички нуждаещи се пациенти. На пациентите е осигурено 24 часово наблюдение от специалист по хирургия.

Лечебно диагностична дейност:

Отделението разполага с ендоскопска апаратура. Извършват се първични, вторични и консултативни прегледи. Диагностично лечение на болни със заболявания на стомашно чревния тракт, хепатобилиарна и панкреасна патология. Извършва се оперативно лечение на дефекти на коремната стена (всички видове хернии), меко тъканни травми, гнойно септични заболявания, заболявания на млечната и щитовидната жлеза, оперативни интервенции при съдови заболявания на крайниците и различните степени при изгаряния.

Като част от секцията по спешна хирургия, отделението се занимава с лечението на травматичните увреди на гръдния кош и корема. В клиниката се извършват и минимално инвазивни лапараскопски процедури.

Приоритет в дейността на хирурзите на болницата е спешната гръдна и коремна хирургия, онкологични заболявания на стомашно чревния тракт, жлъчно чернодробна хирургия, хирургия на панкреаса, заболявания на дебелото черво, кисти, фисури и рагади, извършват се голям брой лапароскопски операции, напоследък на дневен ред излезе хирургичното лечение при пациенти със затлъстяване и наднормен но тегло.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

В отделението по акушерство и гинекология работят високоспециализирани здравни кадри. Отделението разполага с възможности за изследване чрез акушерски монитори, колпоскопия – ендоскопска апаратура, ядрено магнитен резонанс, компютърен Томограф последно поколение, мамограф, пълна гама клинично – лабораторни, патологични, цитологични, имунологични и генетични изследвания.

В родилно отделение се извършват пълния обем дейности, необходими във всяка ситуация от нормално раждане до високорисково раждане. Екипа на родилно отделение оказва специализирани грижи за нормални и усложнени бременности. Медицинските аспекти на дейността ни са подчинени на водещите световни и европейски практики и препоръките на СЗО за добра медицинска практика в акушерството.

В гинекологично отделение се обръща голямо внимание на едоскопската диагностика и минимално инвазивната хирургия.

В областта на гинекологията се предлага:

 • Съвременна контрацепция и хормоно заместителна терапия
 • Лечение при урогинекологични заболявания
 • Ранна диагностика на рака на шийката на матката
 • Модерни прийоми за лечение на пред раковите състояния на половата система
 • Съвременна диагностика и лечение на рака на яйчниците, матката и вулвата
 • Комплексна онко – профилактика при жените, детска и юношеска гинекология
 • Диагностика и заместително лечение при менопауза

ПЛАСТИЧНО ВЪЗТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ И МЕДИКО ЕСТЕТИЧЕН ЦЕНТЪР

В центъра по пластична хирургия се извършват операции свързани с естетика и подобряване на външния вид.

Лечебните дейности в клиниката по пластична и реконструктивна хирургия са:

Естетични операции:

 • Корекции на бръчки на лицето и крайниците – блефаро пластика, брахиопластика, инжектиране на ботокс, запълване на бръчки, лазерна терапия и повдигане на вежди.
 • Естетични операции на гърдите – уголемяване на женски гърди, мастопексия, намаляване на бюста
 • Естетична корекция при деформация на носа и носната преграда – корекции на върха на носа, премахване на гърбица на носа, скъсяване дължината на носа, корекции при изкривяване на носната преграда.
 • Естетична корекция на ушите – намаляване на ушната мида, корекции на ушната висулка, корекции при щръкнали уши.
 • Липосукция – изсмукване на мазнини от коремната стена, туловището и крайниците.
 • Пластика на предна коремна стена и корекции по други естетични съображения.
 • Естетични корекции на устните – оперативно увеличаване или намаляване на устните, корекции с попълващи средства.
 • Естетична корекция на външни полови органи
 • Медико естетични процедури – мезотерапия, мезолифтинг, озоново лечение, инжекционна липолиза, пилинг на кожата, лазерно дермабразио, приложение на Botox и P.R.P.

Пластична и възстановителна хирургия при деца и възрастни пациенти:

 • Вродени малформации и аномалии – вродени цепнатини по устните и небцето, синдактилия, полидактилия, амниотични бразди.
 • Тумори на кожата с различна локализация – пигментни петна, хемангиоми, бенки, рак на кожата.
 • Реконструктивни операции след травми, корекция на белези след наранявания и изгаряния, лечение на дълго не зарастващи рани от различно естество и диабетично стъпало.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Клиниката по ортопедия и травматология разполага със съвременна медицинска апаратура и високо квалифициран медика лекарски състав. В нашия център се диагностицират и лекуват всички болести на опорно двигателния апарат. Възстановяването на пациенти на които е извършена ендопротеза или безкръвни операции бързо се възстановяват, защото операциите са мини инвазивни и щадящи. Отделението работи с последно поколение импланти.

Клиниката е оборудвана със съвременна техника за артроскопска хирургия, компютърно асистирана хирургия при остеоартрози, увредени менискуси и ставни връзки.

Основни дейности в областта на ортопедията и травматологията са:

 • Ендопротезиране на стави
 • Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на ТБС при деца и възрастни
 • Остеосинтези с последно поколение импланти при фрактури на крайниците
 • Удължаване на къси и деформирани крайници с метода на ИЛИЗАРОВ или монолатерален външен фиксатор и комбинирано удължаване чрез дистракционна остеогенеза
 • Лечение при спортни травми и наранявания (спортна травматология и артроскопско лечение)
 • Хирургично лечение при вродени деформации
 • Консервативно лечение при хронични заболявания на опорно двигателния апарат (PRP, Orthokine, вискосуплементиране)
 • Хирургично лечение при костни инфекции и деформации на костно ставния апарат.
 • Реконструктивна хирургия при посттравматични усложнения

В последно време за модерното лечение на фрактурите се прилагат минимално инвазивните техники и прийоми. Това е съобразено с принципите наложени от водещи световни и европейски практики.

В клиниката се използват международно сертифицирани импланти препоръчвани от АО фондацията, като по този начин се намалява рискът от следоперативни усложнения базирани от имплантите или начина на извършване на оперативните интервенции. В клиниката особено важно внимание се отделя на артроскопското лечение на ставно връзковия апарат на крайниците. С успех се извършват първични реконструкции на връзковия апарат и ревизионни оперативни интервенции.

При дегенеративни остеоартози и удължаването на крайниците в световната практика на дневен ред се утвърдиха компютърно навигационни техники които с успех се прилагат и от нашите висококвалифицирани специалисти.

НЕВРОХИРУРГИЯ

В клиниката по неврохирургия се извършва съвременно хирургично лечение на гръбначни и черепно – мозъчни травми, хирургично лечение при хроничен болков синдром, дегенеративни гръбначни заболявания – дискови хернии, стенози, листези и сколиози, гръбначно – мозъчни тумори, аневризми и вродени малформации.

Клиниката разполага с модерна апаратура за осигуряване на минимално инвазивните оперативни интервенции в областта на главата и гръбначния стълб. Специалистите неврохирурзи имат богат опит в приложението на модерни импланти при дегенеративните и травматичните черепно – мозъчни и гръбначни увреждания. С успех се лекуват и болни със съдови заболявания. Високото ниво на специалистите допринасят за високи резултати в областта на специализираната медицинска помощ, съобразена и отговаряща на приетите в страната медицински стандарти.

УРОЛОГИЯ

Клиниката по урология е отдел за диагностика и лечение на широк профил урологични заболявания.

Разполага с всички възможности за диагностика и лечение на онкологичните заболявания на урогениталната система, съвременно лечение на пикочните камъни и техните усложнения. Особено голям дял в областта на урологията се пада на съвременното ендоскопско лечение – ендоурологията.

В клиниката се извършва лечение на:

 • Заболяванията на пикочния мехур, простатната жлеза и пикочните пътища
 • Лазерно лечение при тумори на простатната жлеза
 • Ултразвуково разбиване на камъни в бъбреците
 • Възпалителни заболявания на пикочните пътища, пикочния мехур и простатната жлеза
 • Онкоурологични заболявания
 • Смущения в ерекцията
 • Детска урология и лечение на инконтиненция на урината

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

В отделението по физикална и рехабилитационна терапия се извършват прегледи и лечение на следните заболявания:

 • Заболявания на опорно двигателния апарат
 • Неврологични заболявания
 • Хирургични и вътрешни заболявания
 • УНГ заболявания
 • Детски заболявания

Специалиста по физикална терапия определя рехабилитационния потенциал и контролира изпълнението на назначената терапевтична програма включваща:

 • Електролечение и светолечение
 • Лечение с лазерен апарат
 • Кинезитерапия
 • Термолечение
 • Функционални изследвания
 • Вътре ставни апликации и пролотерапия
 • Мануална терапия

Отделението работи по утвърдени алгоритми за физикална и рехабилитационна медицина на голям брой социално – значими и инвалидизиращи заболявания. Прилагат се множество съвременни и високо специализирани физикално диагностични и терапевтични процедури. Прави се комплексна функционална оценка на опорно – двигателния апарат и нервната система: гониометрия, мануално мускулно тестуване, оценка на функциите на централната и периферна нервна система, оценка на координация, равновесие, походка, функциите на ръката, оценка на самостоятелността в дейностите на ежедневния живот.

Отделението разполага със стационар за ранна рехабилитация и с възможности за до лекуване и продължително лечение и рехабилитация на хроничните страдания.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделението по анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури постоянна безотказна висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност извършвана от високо специализирани специалисти по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. Клиниката по анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура произведена от световно утвърдени компании за анестезия, аналгезия, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко коматозно състояние.

Специалистите анестезиолози извършват пред анестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивното лечение и подготовка на пациенти на които предстои операция под обща или регионална анестезия.

Лекарите анестезиолози провеждат:

 • Консултативни прегледи: всеки пациент на който предстои операция и инвазивна диагностична процедура, преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента от предстоящата интервенция. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти и тяхното степенуване.
 • Анестезиологична дейност

Амбулаторна анестезия, горна и долна ендоскопия ­ фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, фибробронхоскопия, цистоскопия, регионална интравенозна анестезия при безкръвни интервенции в областта на травматологията. Анестезия и седация в отделение по образна диагностика.

Анестезия в еднодневна хирургия: регионални и общи анестезии, които се прилагат при оперативни интервенции в областта на травматология, урология, акушерство, гинекология, обща и гръдна хирургия, пластична хирургия, уши нос гърло, дентална медицина.

Анестезии в операционен блок:

Регионални и общи анестезии, които се прилагат при планови и спешни оперативни интервенции в хирургия, пластична хирургия, урология, неврохирургия, съдова хирургия, обезболяване на раждането по оперативен и физиологичен път.

Лечение на болката – алгологичен кабинет интензивно лечение и реанимация.

В централната реанимация се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции независимо от характера на основното заболяване.

В реанимационния сектор се провежда интензивно лечение на пациенти от всички възрасти с различни тежки живото застрашаващи заболявания хирургични, неврохирургични, неврологични, травматологични, инфекциозни, множествени травми и заболявания на вътрешните органи.

Нашата Болница развива здравен туризъм и целта ни е да представим на пациентите медицинско обслужване от световна класа на значително по-ниски цени и без период на чакане.

Обслужването се осигурява от високо квалифицирани специалисти с изключителни умения и опит.

Персоналът е посветен изцяло на нуждите на пациента и полага всички грижи в негова помощ, като осигурява качествено медицинско обслужване, персонално внимание, грижи и подкрепа.

Предлагаме медицинска помощ на всички нива, освен това организираме избор на хирурзи, визи и лечебно подпомагане.

За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 977 401.
Няма коментари

Публикувайте коментар

Офисите ни в страната:

Централен офис София:

ул. Георги Бенковски 46
България, София 1202
+359 879 009 742
+359 879 977 401

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

Офис В. Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420

Офис Пловдив:

бул. Христо Ботев 92, бизнес център РИЛОН, ет. 2
България, Пловдив
+359 878 500 810

Офис Велинград:

бул. Съединение 83
България, Велинград
+359 878 500 720

Запишете го в Pinterest

Акции
Споделете това