Оториноларингология или Уши, нос и гърло - банер

Уши, нос и гърло (УНГ)

Оториноларингология или Уши, нос и гърло (съкратено УНГ) е медицинско направление, което изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката.

Тези органи принадлежат към 3 различни функционални системи – нервна, дихателна и храносмилателна. Кръстосването им в основата на главата обуславя тяхното морфологично единство. Непосредствената близост на тъканите е сериозна предпоставка за бързо разпространение на болестните процеси между тях. Много заболявания протичат едновременно в 2 или повече от системите, което налага те да бъдат лекувани от един и същи специалист.

Оториноларингологията има 2 основни направления:

 • Отология – изучава болестите на ушите и нарушенията на слуха. Отологията има добре обособен, самостоятелен дял.
  • Отоневрология – изучава болестите на равновесно-слуховия апарат и неврологичните нарушения на слуха. Отоневрологията е много съществен раздел от военната, авиационната и космическата медицина.
 • Риноларингология – изучава болестите на носа, околоносните синуси и носоглътката.

В кабинетите по уши, нос, гърло (УНГ) се извършват консултативни прегледи, риноскопия, отоскопия и аудиометрия. Специалистите по Ушни, носни и гърлени болести извършват компетентна оценка, диагностика, и лечение на органите на главата, шията, и по – специално лицето, носа, синусите, гърлото и гълтачния апарат, ларинкса, ушите и органите в основата на черепа. Лекарите по УНГ се занимават с проблемите на слуха, обонянието, гълтането, говора, лицевата мускулатура и равновесието, причинени от заболяване, нараняване или наследствени дефекти.

Направлението Уши, нос и гърло се занимава по-конкретно с:

 • Диагностика и лечение на заболяванията на ушите:
  • Остри и хронични заболявания: отити при деца и възрастни
  • Шум в ушите
  • Нарушения в равновесието
  • Дисфункция на евстахиевата тръба
 • Диагностика и лечение на заболяванията на носа:
  • Остри и хронични заболявания: ринити, синуити, алергични заболявания
  • Затруднено носно дишане: изкривена носна преграда, носни полипи, хипертрофия на конхи
  • Диагностика на хъркане чрез ендоскопско изследване на горните дихателни пътища по време на предизвикан сън и полисомнография, и лечение чрез лазерна увулопалатопластика или радиочестотна термотерапия
  • Консервативно лечение на синусите: кисти, лицеви невралгии, синуити от зъбен произход
  • Естетични и функционални корекции на носа – ринопластика
 • Диагностика и лечение на заболяванията на гърлото:
  • Диагностика и лечение на заболяванията на гърлото и ларинкса
  • Доброкачествени и злокачествени образувания на ларинкса и трахеята
  • Остри и хронични заболявания на сливиците: тонзилити (ангини), абсцеси на сливиците, фарингити
  • Възпалителни процеси на шията
  • Остри и хронични заболявания на ларинкса: гласови смущения, ларингити, ларинготрахеити, субхордални ларингити
 • Оперативно лечение на ушно-носно-гърлените болести:
  Ендоскопски, безкръвни операции при заболявания на ушите като остри и хронични отити, перфорации на тъпанчето, холестеатом, операции за подобряване на слуха.

За повече информация, можете да се обадите на телефон: +359895770869.

Запазете час
Бърз контакт
За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 009 742
Офиси в страната
Няма коментари

Напишете коментар

Офисите ни в страната:

Централен офис София:

Офис Варна:

ул. Георги Бенковски 46
България, София 1202
+359 879 009 742
+359 879 977 401

ул. Иван Вазов 37, партер
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

Офис В. Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420

Офис Пловдив:

бул. Христо Ботев 92, бизнес център РИЛОН, ет. 2
България, Пловдив
+359 878 500 810

Офис Велинград:

ул. Николай Гяуров №1
България, Велинград
+359 878 500 720

Pin It on Pinterest

Shares
Share This