Уши, нос и гърло

Оториноларингология или Уши, нос и гърло (съкратено УНГ) е медицинско направление, което изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката.

Тези органи принадлежат към 3 различни функционални системи – нервна, дихателна и храносмилателна. Кръстосването им в основата на главата обуславя тяхното морфологично единство. Непосредствената близост на тъканите е сериозна предпоставка за бързо разпространение на болестните процеси между тях. Много заболявания протичат едновременно в 2 или повече от системите, което налага те да бъдат лекувани от един и същи специалист.

Уши, нос и гърло (УНГ) 001

Оториноларингологията има 2 основни направления:

 • Отология – изучава болестите на ушите и нарушенията на слуха. Отологията има добре обособен, самостоятелен дял.
  • Отоневрология – изучава болестите на равновесно-слуховия апарат и неврологичните нарушения на слуха. Отоневрологията е много съществен раздел от военната, авиационната и космическата медицина.
 • Риноларингология – изучава болестите на носа, околоносните синуси и носоглътката.

В кабинетите по уши, нос, гърло (УНГ) се извършват консултативни прегледи, риноскопия, отоскопия и аудиометрия. Специалистите по Ушни, носни и гърлени болести извършват компетентна оценка, диагностика, и лечение на органите на главата, шията, и по – специално лицето, носа, синусите, гърлото и гълтачния апарат, ларинкса, ушите и органите в основата на черепа. Лекарите по УНГ се занимават с проблемите на слуха, обонянието, гълтането, говора, лицевата мускулатура и равновесието, причинени от заболяване, нараняване или наследствени дефекти.

Уши, нос и гърло (УНГ) 002

Направлението Уши, нос и гърло се занимава по-конкретно с:

 • Диагностика и лечение на заболяванията на ушите:
  • Остри и хронични заболявания: отити при деца и възрастни
  • Шум в ушите
  • Нарушения в равновесието
  • Дисфункция на евстахиевата тръба
 • Диагностика и лечение на заболяванията на носа:
  • Остри и хронични заболявания: ринити, синуити, алергични заболявания
  • Затруднено носно дишане: изкривена носна преграда, носни полипи, хипертрофия на конхи
  • Диагностика на хъркане чрез ендоскопско изследване на горните дихателни пътища по време на предизвикан сън и полисомнография, и лечение чрез лазерна увулопалатопластика или радиочестотна термотерапия
  • Консервативно лечение на синусите: кисти, лицеви невралгии, синуити от зъбен произход
  • Естетични и функционални корекции на носа – ринопластика
 • Диагностика и лечение на заболяванията на гърлото:
  • Диагностика и лечение на заболяванията на гърлото и ларинкса
  • Доброкачествени и злокачествени образувания на ларинкса и трахеята
  • Остри и хронични заболявания на сливиците: тонзилити (ангини), абсцеси на сливиците, фарингити
  • Възпалителни процеси на шията
  • Остри и хронични заболявания на ларинкса: гласови смущения, ларингити, ларинготрахеити, субхордални ларингити
 • Оперативно лечение на ушно-носно-гърлените болести:
  Ендоскопски, безкръвни операции при заболявания на ушите като остри и хронични отити, перфорации на тъпанчето, холестеатом, операции за подобряване на слуха.

Уши, нос и гърло (УНГ) 003

Методи за изследване на слуха:

Аудиограма

Аудиограмата представлява графика, която илюстрира използвания от пациента слух и степента на загуба на слуха на пациента за всяко ухо.

По време на изследването аудиолога представя звуци с определена честота в даден момент. Най-ниският тон, който човек може да чуе за определена честота се записва  в аудиограмата за съответната честота и сила на звука, като праг на чувствителност на слуха.

Аудиограмата показва в каква степен слухът ви се различава от нормата и ако се отчита загуба на слуха, къде може да е причината. Ако имате слухово нарушение аудиолога ще ви препоръча подходящо решение.

Аудиометрия

Представлява тест за изследване на слуха. Безболезнено и неинвазивно изследване, чрез което се определя способността на човека да чува различни звуци – техният интензитет /сила/ и височина.

Резултатите от аудиометричните тестове се използват, за да се диагностицира причината за загуба на слуха, или заболяване на ухото. Използва се като рутинен скрининг за ранно откриване на слухови нарушения.

По време на аудиометрията се извършват:

 • Тонална аудиометрия с чисти тонове – определя се най-ниския тон, който пациента може да чуе. По това време носи слушалки и чува поредица от тонове, насочени към едното ухо, а след това и към другото ухо. Ще бъде помолен като чуе звук да натисне бутон или да сигнализира по друг начин. Резултатите от изследването се регистрират автоматично и се представят под формата на аудиограма. След това върху костния израстък зад всяко ухо се поставя устройство, наречено костен осцилатор, чрез него се изследва костната проводимост.
 • Говорна аудиометрия – оценява се способността на човек да разграничи реч от фонов шум.
 • Тимпанометрия – установява проблеми като натрупване на течност, ушна кал или перфорирано тъпанче.

За повече информация, можете да се обадите на телефон: +359895770869.

 

Оставете коментар

Последно преглеждани в раздел
"Направления"

Запишете го в Pinterest

Акции
Споделете това

Регистрирайте се

 • Въведете потребителско име. То НЕ може да бъде променено след създаването на профила.
 • Моля, въведете имейл
 • За да сме сигурни, че не бъркате при изписване, моля повторете имейла си отново.
 • Въведете паролата си. Минимална дължина - 8 знака.
  Паролата трябва да има минимална усточливост от: Среден
  Устойчивост на паролата
 • Въведете паролата си отново.
 • Моля, приемете условията ни за ползване на сайта. Можете да ги прочетете тук.

Запитване за час

Вход в профила ви:

Ако нямате регистрация не се колебайте – регистрирайте се. Ще можете да коментирате безпрепятствено.

Офисите ни в страната и чужбина:

Централен офис София:

ул. Генерал Иван Колев, 33 В България, София

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75 България, Бургас 8000

Офис Пловдив:

бул. Христо Ботев 92, бизнес център РИЛОН, ет. 2 България, Пловдив

Офис Шумен:

ул. Панайот Волов No.2 България, Шумен.

Офис Македония:

Бане Андреев Ронката №2, 1400 Велес, Македония