Пренатална хирургия - вътрешен банер

Пренатална хирургия

Изследванията и диагностицирането започват от най-ранния етап – вътреутробно, ако след проведени тестове върху плода се окаже, че той се нуждае от оперативна намеса . Тя изисква напреднала апаратура, както и специалисти , които имат голям опит в тази област и са с голяма практическа успеваемост.

ПРОЦЕДУРИ, ЗАСЯГАЩИ ФЕТАЛНАТА ХИРУРГИЯ:

Tрансфузионен синдром – Може да се получи между близнаци –  двете деца са свързани чрез обща плацента, като по този начин си разменят кръв. Това състояние се получава при неуравновесена размяна на кръвта между тях (патологична съдова анастомоза). В такъв случай се налага намеса за прекъсване на съдовите връзки чрез коагулация и прекратяване на патологичната размяна на кръв между близнаците. Работи се в плодния сак на бебето, което е с по-голямата околоплодна течност. Влиза се ендоскопски в матката с камера, проследява се къде са съдовите връзки и след това чрез лазер се коагулират. Опасността от това състояние е по-висока , когато то възникне в ранните етапи на бремеността. Към този трансфузионен синдром принадлежат – Трансфузия от плода към майката; Трансфузия от майката към плода.

Фетоскопия – Прави се между 20-та и 24-та седмица от началото на последния цикъл. Отнася се единствено за жени, родили дете с увреждания, или бременни, в чиито семейства има случаи на тежко наследствено заболяване. Този метод позволява да се огледа директно плода през матката. След поставяне на местна упойка през коремната стена се вкарва тънка мини тръба, снабдена с оптически прибори. Този преглед служи за: откриване на физически недъзи, особено по лицето, ръцете и краката; вземане за изследване на проби от различни тъкани, като кожа или черен дроб; вземане на проба от фетална кръв за откриване на заболявания на кръвта, или заболявания на метаболизма, които в ранен стадий могат да се лекуват.

  • Фетална Лазерна Хирургия
  • Амниоцентеза
  • Биполярна пъпна коагулация
  • Кордоцентеза
  • Торакоамниотично шунтиране
  • Везикоамниотично шунтиране

За повече информация, можете да се обадите на телефон: +359895770869.

Запазете час
Бърз контакт
За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 009 742
Офиси в страната
Няма коментари

Напишете коментар

Офисите ни в страната:

Централен офис София:

Офис Варна:

ул. Георги Бенковски 46
България, София 1202
+359 879 009 742
+359 879 977 401

ул. Иван Вазов 37, партер
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

Офис В. Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420

Офис Пловдив:

бул. Христо Ботев 92, бизнес център РИЛОН, ет. 2
България, Пловдив
+359 878 500 810

Офис Велинград:

ул. Николай Гяуров №1
България, Велинград
+359 878 500 720

Pin It on Pinterest

Shares
Share This