Loma Linda University Center for Fertility & IVF

Повече от 30 години Loma Linda University Center предоставя персонализирани и висококачествени медицински услуги за лечение на безплодие. Като един от най-старите центрове за репродуктивно здраве в Южна Калифорния, нашият екип е помогнал на хиляди двойки да реализират мечтата си за свое дете.

Като част от системата на университета Loma Linda, ние осигуряваме на нашите пациенти услуги на университетско ниво, съчетано с бутиковия уют на малката практика. Нашите пациенти получават няколко важни предимства:

  • Всички услуги за репродуктивно здраве на едно място – включително изследвания, операции при необходимост, извличане на яйцеклетки, ембриотрансфери и инвитро оплождане във водещата лаборатория в региона;
  • Помощ дори и в най-трудните случаи – LLU е референтен център в Южна Калифорния за сложните случаи на инфертилитет;
  • Лесна и незабавна консултация в рамките на нашата LLU болнична мрежа.

Програма за донорски яйцеклетки

Loma Linda University Center има добре развита програма за донорство на яйцеклетки. Има два начина за избор на донор: той може да бъде член на семейството, приятел или познат; освен това, двойката може да избере анонимен донор на яйцеклетки.

Най-успешните донори са здрави жени под 32-годишна възраст, които вече имат собствено дете и нямат медицинска история, свързана с безплодие. Донорите трябва да преминат подробен медицински, психологически и генетичен скрининг, преди да бъдат одобрени.

Успеваемостта при оплождане с донорски яйцеклетки зависи от много фактори, включително възраст, хормонален баланс, състояние на матката и др. Лекарят е в състояние да прецени шансовете за успех във всеки конкретен случай след подробни изследвания. Най-общо, успеваемостта при инвитро оплождане с донорски яйцеклетки варира между 50-80%, тоест тя е по-висока в сравнение с традиционната инвитро процедура.

Донорство на сперматозоиди

Донорска сперма се използва от двойки, при които е налице ниско количество или качество на сперматозоидите при мъжа; или той е носител на генетично заболяване, което може да се наследи от детето. Донорът може да е познат на реципиента, като например близък приятел или член на семейството, или да бъде избран непознат анонимен дарител от донорска банка. Във втория случай донорите са на възраст 18-40 години, здрави, непушачи, преминали подробни медицински и генетични тестове. Те трябва също така да предоставят снимка, пълна медицинска информация, данни за образователно ниво, интереси и умения.

Донорски ембриони

При инвитро лечение се извличат и оплождат няколко яйцеклетки, за да се създадат ембриони. Повечето ембриони дават на бъдещата майка повече шансове за успешна бременност. Но при трансфера в матката се имплантират един или най-много два ембриона. Останалите се замразяват и се съхраняват за използване на по-късен етап.

В зависимост от резултата от инвитро лечението, ембрионите може да не са необходими за употреба в бъдеще. В такъв случай двойката може да продължи да ги съхранява срещу съответните такси или да ги дари на друга двойка с репродуктивни проблеми.

Донорите на ембриони могат да бъдат познати или анонимни. Анонимните донори не се идентифицират пред реципиента. Потенциалните реципиенти могат да изберат ембриони от донорската база данни, като се запознаят с медицинския и социален профил на донорите.

Loma Linda University Center for Fertility & IVF_01
За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 977 401.
Запазете час
Бърз контакт
За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 009 742
Офиси в страната
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This