Зависимости

[everest_counter id=’11489′]

 

Зависимостта е възприета като процес, по-силен от нас самите, при който зависимият не може да се противопостави на желанието си и му се отдава.

Зависимостта може да се определи като физическа и психологическа неспособност да се спре приема на конкретно вещество, или да не е възможно да се спре извършването на дадено действие – отново и отново, без зависимият да осъзнава как това променя неговия живот, респективно и този на най-близките му.

Зависимостите обикновено започват с опит на медикамент, вещество, субстанция. Това е едната форма на зависимост. Другата група, ако я наречем така, се свързва с дейности, в които зависимият не може да спре да участва.

И при двата варианта, ежедневието на зависимия е обхванато и подчинено на неговата пристрастеност. Всеки следващ ден преминава доста идентично, в стремеж да се задоволи глада от „необходимото любимо нещо“.

Когато чуем, че някой е зависим, или пристрастен, обичайно правим асоциация с наркотик, или алкохол например. Истината е обаче, че съществуват още много и различни форми на зависимости, които са застрашаващи живота и могат да се окажат изключително опасни и дори фатални понякога.

ВИДОВЕ ЗАВИСИМОСТИ

Зависимости 003

Можем да разграничим зависимости в няколко категории:

 • Зависимости към вещества. Тук спадат зависимости към:
  • Алкохол
  • Цигари
  • Лекарства – в това число – хапчета за сън, транквиланти, успокоителни
  • Канабис
  • Хероин
  • Кокаин
  • Амфетамини
  • Халюциногенни
  • Други
 • Поведенчески зависимости. Тук ще посочим някои зависимости, при които поведението на зависимия води до пристрастяване. Пристрастеност към:
  • Храна
  • Секс
  • Интернет
  • Видеоигри
  • Пазаруване – Shopping
  • Клептомания
  • Залагания – хазарт
  • Пристрастеност към пластична хирургия
  • Пристрастеност към рискове – рискови „спортове“, свързани с постоянно търсене на силни усещания.

ЗЛОУПОТРЕБА И ПРИСТРАСТЕНОСТ – КАК ДА ГИ РАЗГРАНИЧИМ:

Зависимости 002

Можем да поставим условна граница, като обясним, че при злоупотребата с наркотици, алкохол, или лекарства например, е вече последица от действия, които определят поведението като нездравословно и опасно за здравето. Злоупотребата все още не е зависимост. Зависимостта е дългосрочната невъзможност за спиране или умерено използване на дадено вещество, или невъзможността да не бъде повтаряно определено действие.

Не всеки, който злоупотребява например с храна има зависимост.

Симптоми на пристрастеност, или кои са първите сигнали в поведението на зависимия:

Често, когато забелязваме нетипична поведенческа промяна у наш близък човек, това може да се окаже пряко свързано с пагубното влияние на медикамент, нова любима дейност и като цяло да е първият сигнал за проблем.

Ето някои промени при зависимите, които биха направили впечатление на всеки от близкия им кръг:

 • Промяна в погледа – силно разширени, или силно стеснени зеници.
 • Промяна в настроенията.
 • Загуба на тегло или по-драстично покачване на килограми.
 • Нетипична и свръх повишена енергичност или проява на тотална умора.
 • Потайност.
 • Затруднение при изразяването на моменти.
 • Социалният живот на зависимия е съсредоточен вече в друга посока.
 • На лице започват да се появяват проблеми в личния живот.
 • Драстични промени във външния вид. Неглижира се начинът, по който изглежда зависимият.
 • Личната хигиена се пренебрегва и това става видимо.
 • Неочаквана и продължителна кашлица.
 • Често докосване на носа.
 • Възможно е при зависимия да има промяна при режима на сън. Сънят става или много кратък, или доста продължителен. Зависимият често спи и през деня, а не само нощем.

Ако забележим един или няколко симптома от споменатите, това означава, че на всяка цена трябва да поговорите с човека, за да се опитате да разберете има ли нещо тревожно и налага ли се търсенето на специализирана помощ.

Едно от най-важните неща тук е откриването на проблема да стане на време.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАВИСИМОСТИ

Първата и вероятно една от най-важните стъпки е зависимият да пожелае да се лекува, да осъзнае, че има сериозен проблем.

Често, зависимостите към някои наркотици например биват придружавани от психични разстройства. Тези състояние следва да бъдат проследявани и лекувани, съвместно със зависимостта.

Зависимостите са в състояние да нанесат тежки физически и психологически последици. Стартирането на лечение, колкото е възможно по-рано, е от огромно значение, за да се възпрепятства влизането в един „порочен кръг“, от където излизането може да е предизвикателство.

Приемаме, че зависимостта е болест – хронично заболяване, което налага системни грижи и мултидисциплинарен подход.

Етапи към възстановяването:

Зависимости 001

Приемане на проблема

Първата стъпка в лечението е свързана с това зависимият да разбере и да признае пред себе си, че алкохолът, хазартната зависимост, или наркотиците вече са се превърнали в проблем. Проблемът вече е пренесен към хората от семейството, личният му живот, професионалната среда. Качеството на живот е нарушено.

Употребата на алкохол, медикаменти, наркотици и други може да е резултат от проблем в училище, работа, лични взаимоотношения и т.н.

Вариантите за лечение, терапевтичния план, или най – общо казано, по какъв начин ще се въздейства на пациента, зависят от много фактори.

Важно е каква е зависимостта, от колко време е на лице, какъв ефект има върху зависимия.

Обикновено, в лечението на зависимости се включват множество подходи, в това число – назначаване на медикаменти, психологическа помощ, работа в групи, със сходни проблеми и редица други.

Детоксикация

Детоксикацията представлява процес на изчистване на организма от натрупаното вещество. Целта е тялото да се освободи постепенно от натрупаните токсични вещества.

Освобождавайки се от вредните вещества, организмът се възстановява и бавно пациентът се отдалечава от вредните си навици. При детоксикация, целта е пациентът да преминава през абстиненцията, по конкретно през кризите, през които преминава, спирайки употребата на дадения медикамент, и това да става по-малко травматично за него.

Когато пациентът е пристрастен към повече от един медикамент, процесът се затруднява и често се прилагат и медикаменти, за да се облекчат симптомите при „отказването“.

При някои конкретни зависимости, детоксикацията в домашни условия би била опасна. По-сигурно би било тя да се провежда под лекарски контрол, или най-малкото, трябва да уведомите лекуващия си лекар за това, което предстои.

Съществуват различни видове детоксикация, като например:

 • Детоксикация с ибогаин. Ибогаинът се използва вече от доста дълго време при лечение на зависимости. Ибогаинът се извлича от растения и чрез неговите свойства (халюциногенни), пациентите се борят срещу реалната си зависимост от наркотици например. Ибогаинът помага при абстиненция, като прави усещането на зависимия да протече по-малко травматично. Терапиите с ибогаин също не бива да бъдат провеждани без наблюдение от специалист, тъй като е важно да се следят важни показатели като сърдечна честота и пулс.
 • Ултра бърза детоксикация. Това е доста успешен метод, който би могъл значително да ускори процеса на пречистване от даден медикамент. Разбира се, необходимо е да се оцени индивидуално случая на всеки пациент и дали този вид детоксикация е възможен при самия него. При този метод, различното е, че пациентът преодолява по-голямата част от негативните симптоми в състояние на сън. По този начин, той не изпитва силен дискомфорт и болка. И вече след събуждането си, това, което се проявява като симптоми на абстиненция е в много по-малка степен травматично за самия него, тъй като най-тежката криза е преминала по време на сън.
 • При алкохолната детоксикация се осъществява пречистването на организма от алкохола. Това може да стане отново по време на сън, като в организма ще бъдат въведени чрез инфузия витамини и минерали. Тези важни съставки благоприятстват процеса и след събуждане пациентът ще се чувства добре. Всички външни изяви на кризата като треперене, болка и повишено нервно напрежение (поради спиране приема на алкохол) ще бъдат значително намалени след събуждането.
Поведенческа терапия

Това е важен етап от лечението на всеки зависим. Този етап е продължителен и ще продължи и напред във времето, за постигане на стабилност по пътя към справяне с проблема.

Когнитивно поведенческата терапия е тази, при която специалистът подпомага пациентите, като се опитва да ги накара да мислят и възприемат по нов начин своята зависимост. Целта е промяна в поведението, осъзнаване на нуждата от промяна и възприемане на идеята за нов живот, лишен от зависимости.

Този вид терапия е особено подходяща за подпомагане на процеса.

Понякога се провеждат и семейни терапии. Специалистът подпомага семейството на зависимия, така че да може да се подобри и семейната среда. Прилагат се различни психологически стимули, които да насърчат зависимия да мисли за позитивната страна на живота, и това да го отдалечава от натрапчивите мисли за връщане към проблема.

Психотерапия. Роля на психотерапията при лечение на зависимости.

Тук ролята на психотерапевта е особено важна. Ако се приложи индивидуалният подход към зависимия, това ще означава, че целта е осъзнаване, приемане и признаване на проблема. Целта тук ще бъде, зависимият да пожелае промяната от свое име.

Докато при груповата психотерапия, идеята ще бъде насочена към това, че цялата общност е обединена около една обща цел – да се справи с проблема, прекратявайки употребата на „вредния“ медикамент.

Методите, които терапевтът ще използва са различни. Може той да се опита да насочи вниманието към това по какъв начин зависимостта е навредила на семейните отношения, на връзката с интимния партньор, на доверието, изгубено във времето. Тук, зависимият ще може да вникне в сериозността на проблема си и това ще му помогне да положи усилия за да се възстанови.

ПЪТЯТ НА ЛЕЧЕНИЕТО Е ДЪЛЪГ.

Истината е, че всяка зависимост успява да обсеби както физически, така и психологически подвластните на нея. Това колко дълго зависимостта е присъствала в живота, и колко сериозно и трайно е успяла да ангажира съзнанието на зависимия, ще определи и какъв ще е пътя за справяне и избавяне от нея.

Абсолютно сигурно е, че няма място на света, специалист, или терапия, които да направят лечението кратко и лесно. Всяко лечение преминава през предизвикателства.

Зависимият трябва да бъде наясно, че макар попадайки в добри ръце, където екип от професионалисти ще се грижат за него, знаейки как да го направят, ще дойде момент, в който той ще се изправи сам срещу собствените си страхове. Силата на волята, здравият разум и желанието на живот без зависимости ще играят решаваща роля.

Всеки може да получи помощ, но е трудно да се помогне на някой, който не желае да му бъде помогнато!

Пътят на лечението от зависимост е дълъг. Не отлагайте да потърсите помощ!

Ние от ЗИЦ Медикъл Караджъ можем да помогнем, като Ви свържем с подходящите специалисти!

Болниците:

Лечение на зависимости в Международна клиника за лечение на пристрастяване „д-р Воробьов“

За повече информация, можете да се обадите на телефон: +359895770869.

Оставете коментар

Последно преглеждани в раздел
"Направления"

Запишете го в Pinterest

Акции
Споделете това

Регистрирайте се

 • Въведете потребителско име. То НЕ може да бъде променено след създаването на профила.
 • Моля, въведете имейл
 • За да сме сигурни, че не бъркате при изписване, моля повторете имейла си отново.
 • Въведете паролата си. Минимална дължина - 8 знака.
  Паролата трябва да има минимална усточливост от: Среден
  Устойчивост на паролата
 • Въведете паролата си отново.
 • Моля, приемете условията ни за ползване на сайта. Можете да ги прочетете тук.

Запитване за час

Вход в профила ви:

Ако нямате регистрация не се колебайте – регистрирайте се. Ще можете да коментирате безпрепятствено.

Офисите ни в страната и чужбина:

Централен офис София:

ул. Генерал Иван Колев, 33 В България, София

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75 България, Бургас 8000

Офис Пловдив:

бул. Христо Ботев 92, бизнес център РИЛОН, ет. 2 България, Пловдив

Офис В. Търново:

бул. България 8 България, Велико Търново

Офис Шумен:

ул. Панайот Волов No.2 България, Шумен.

Офис Кърджали:

ул.Дж.Вашингтон - Пентагон Секция Д етаж 2 офис 17

Офис Македония:

Бане Андреев Ронката №2, 1400 Велес, Македония