ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Майнтрак е кръвно изследване за периодично проследяване на ефективността на най-често прилаганите / конвенционални химиотерапевтични медикаменти. Методът дава възможност за оптимизиране и адаптиране на химиотерапията с цел постигане на максимална ефективност на лечението. Чрез периодичното прилагане на теста се проследява рискa от прогресия, метастазиране и рецидивиране при пациенти в ремисия. Изследването е базирано на детекция и преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки.

СВОБОДНО ЦИРКУЛИРАЩИ ТУМОРНИ КЛЕТКИ

Злокачествените образувания имат свойството да отделят туморни клетки в кръвообращението, като по този начин се разсейват в отдалечени тъкани и органи и образуват така наречените далечни метастази. Дори след успешно оперативно отстраняване на тумора в организма остават ракови клетки способни да доведат до разсейки и/или рецидив.

ХИМИОТЕРАПИЯ

Основната цел на химиотерапията е да ограничи гореописаните усложнения. При голяма част от пациентите след време се появява рецидив и/или метастази, въпреки прилагането на продължителна химиотерапия. Предпоставката за неефективност на лечението е в природата на туморите, която е силно хетерогенна. Туморните клетки дори в организма на един пациент са с различна структура и генетика. Тези клетъчни линии се различават по свойства като злокачественост, способност за метастазиране, делене, размножаване  и много други. В това число тези клетъчни линии се различават и по чувствителността си към химиотерапията. Често дори ефективна към голяма част от туморните клетки, химиотерапията остава неспособна да ограничи развитието на определени резистентни клетъчни линии. В следствие на това, често терапии, които в началото на лечението са ефективни, с напредване на третирането губят ефикасността си и ненужно натоварват пациента със странични ефекти. Това динамично поведение на тумора, както и резистентността на някои туморни клетки към лечението налагат и динамично проследяване и оптимизиране на лечението.

ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРЕДИМСТВА НА ТЕСТА МАЙНТРАК:

  • Проследяването с Майнтрак позволява да се оцени дали дадена противоракова терапия води до намаляване на свободно циркулиращите туморни клетки или не – и съответно да се направи навременна оценка на нейната ефективност;
  • Периодичното изследване на броя и динамиката на туморните клетки  с Майнтрак позволява  своевременна реакция и избор на ефективен подход в лечението;
  • Майнтрак позволява да се следи състоянието на пациенти в ремисия. Увеличението в броя на свободно циркулиращите туморни е ранен сигнал за възможен бъдещ рецидив.
  • Майнтрак позволява да се направи изследване за химиочувствителност. При тази опция изолирани от пациента туморни клетки се третират с различни медикаменти с цел избор на най-ефективна химиотерапия.
  • С образна диагностика могат да се регистрират тумори по-големи от 1 см. Докато тумор, който е само 1 мм, може да отделя до 100 000 ракови клетки на ден в кръвта. С помощта на теста Майнтрак могат да се отчетат промени в броя на туморните клетки от 50 000 нагоре в целия кръвен поток и затова е много полезен като дългосрочно проследяващ тест.

СРАВНЕНИЕ С ТУМОРНИ МАРКЕРИ

Туморният маркер е белтък, който нормално се среща в организма, като в туморните клетки е в по-високи количества. Повишените нива на туморните маркери  често не съответстват на динамиката на онкологичното заболяване. От друга страна, при установени ракови образувания, маркерът сигнализира само за отмиращи ракови клетки, но не и за живи, които могат да доведат до възникване на метастази. С помощта на теста Майнтрак може да се проследява ефективността на една терапия и тя да се променя при необходимост съобразно нивата на свободно циркулиращи туморни клетки в организма, представляващи реален риск за прогресия на заболяването.

Технологията на теста Мaintrac е разработена в „Dr. Pachmann Laboratory“ – Байройт, Германия. Методът се прилага в клиничната практика повече от 10 години в цяла Европа.

За повече информация, можете да се обадите на телефон: +359895770869.

Запазете час
Бърз контакт
За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 009 742
Къде бихте се лекували?
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Варненски офис:

ул. Иван Вазов 37, партер
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

Бургаски офис:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

Офис Велико Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420