Проф. д-р Селчук Пекер

Проф. д-р Селчук Пекер

„Считам себе си за късметлия, че съм имал възможността да работя с пет от шестте системи за радиотактична хирургия и съм свидетел на това как подобренията през годините потвърждават клиничната значимост на методиката като доказват, че тя е „златният стандарт“ в мозъчната неврохирургия.“

 

Това са думи на Проф. д-р Селчук Пекер – началник на Отделението по неврохирургия в Университетската болница KОЧ, и първият неврохирург, прилагащ лечение с най-новият модел Gamma-Knife в Турция.

АВТОБИОГРАФИЯ

 • Проф. д-р Селчук Пекер е роден през 1961 г. в гр. Гиресун, Турция.
 • През 1984г. завършва медицина в Hacettepe University , Турция
 • През 1993г. завършва специализация по неврохирургия в същия университет
 • През 1999г. завършва паралелно две специализации, едната от които е по радиохирургия с Гама нож в Медицински университет – Питсбърг, Пенсилвания.
 • Втората специализация , свързана с двигателните нарушения, завършва в Орегонския университет, САЩ.
 • От 2000 г. до 2005г. работи в Катедрата по неврохирургия на Мармарски медицински университет.
 • През 2005 специалистът получава титлата „Доцент“, след което работи в болница „Аджъбадем”.
 • През 2011 г. става професор към Медицински университет Аджъбадем.
 • От 2016 г. до днес работи като началник на Отделението по неврохирургия в Университетска болница КОЧ, където обогатява вътречерепната радиохирургия, прилагайки най-иновативните методи в радиохирургията.
 • Президент на Асоциацията за изследвания и образование по невромодулация през 2020 г.

За 19-годишния си опит в радиохирургията, Проф. Селчук Пекер е работил с над 9000 пациенти и е публикувал около 110 статии в реномирани научни журнали. Също така, има изнесени над 180 презентации на международни и национални симпозиуми. Също така се отличава с това, че е управлявал пет от шестте поколения Gamma Knife (U, C, B, Perfexion), като в момента е магьосник в лечението с най-новият модел – Leksell Gamma Knife Icon

Медицинска насоченост:

 • неинвазивно лечение на мозъчни тумори с Gamma Knife ICON – най-новият и модерен гама – нож в света до момента
 • спинална радиохирургия
 • хирургия при двигателни нарушения
 • лечение на болкови синдроми
 • невроонкология

Чрез работата си в стереотактичната радиохирургия разширява познанията в областта на проучвания, свързани с мозъчно-съдови малформации, доброкачествени и злокачествени мозъчни тумори, тригеминална невралгия, епилепсия и двигателни нарушения.

Кои заболявания са основен обект на лечение в практиката на Проф. Селчук Пекер?

Проф. д-р Селчук Пекер 002
Проф. д-р Селчук Пекер 001
 • артерио-венозни малформации (аневризми, фистули)
 • двигателни нарушения и тремор при болни от Паркинсон
 • пациенти с доброкачествени и злокачествени мозъчни тумори
 • тригеминална и флософарингеална невралгия
 • епилепсия
 • тумори на хипофизата
 • вестибуларни шваноми
 • хемангиобластоми
 • краниофарингеоми
 • хордоми, каверноми, метастази
 • увеална меланома
 • хемангиоперицитом (рядък тумор, възникващ от кръвоносните съдове и меките тъкани)
 • педиатрична неврохурургия (краниосиностоза, цереброспинални тумори, детски гръбначно-мозъчни заболявания, спина бифида цистика, диастематомиелия, тетра-корд синдром и др.)

При кои състояния Проф. Селчук Пекер използва Leksell Gamma Knife?

 • доброкачествени и злокачествени мозъчни тумори
 • артерио-венозни аневризми, фистули
 • тригеминална невралгия
 • вестибуларен шваном
 • тумори на хипофизата

Какво представлява Leksell Gamma Knife?

Това е усъвършенствана форма на радиохирургия, наречена още радиотактична радиохирургия, насочена към лечение на тумори, малформации и други аномалии в мозъка.

Макар да звучи като хирургична интервенция, е важно да подчертаем и едно от нейните предимства, че терапията с гама-нож е безкръвна процедура, която не изисква болничен престой.
За разлика от традиционната радиационна терапия, която излага целият мозък на ниски дози радиация в продължение на няколко сесии, радиохирургията с Гама нож използва множество лъчи едновременно, насочени единствено в прицелната зона, без да облъчва околните здрави структури. Източникът на радиация се нарича Кобалт-60, а приблизително 200 лъча от облъчването се фокусират върху таргетната зона от множество различни ъгли.

Принципът на действие е изобретен така, че всеки от лъчите да бъде с ниска доза, а обединявайки се в една точка, силата да бъде достатъчно мощна, за да разруши патологичната прицелна зона. По този начин съседните здрави структури остават невредими. Това позволява доставяне на висока доза лъчение в една процедура, което намалява броя на необходимите сесии, както и на неприятните странични ефекти.

Гама нож използва специализиран компютърен софтуер, с помощта на който се планира лечението и се подпомага работата на специалистите за прецизно проектиране и облъчване на прицелните туморни зони в главата. Допълнително средство за прецизиране е и стабилизиращата рамка за глава, която се прикрепя чрез 4 повърхностно разположени на главата щифта и стабилизира главата на пациента по време на процедурата като служи за отправна точка при сканиране на целевата зона в мозъка.

Преди започване на процедурата с гама нож:

Могат да бъдат извършени изследвания като ангиография или ядрено-магнитен резонанс, които дават още по-точна информация къде да бъде проектирано лъчението и в каква доза. Информацията от сканирането се подава в компютърната система на Gamma Knife, която изчислява зоната и дозата за лъчение. Този процес може да отнеме 1-2 часа, през които пациентът може да се настани в кабинета, за да се отпусне и настрои за процедурата.

Апаратът на вид е подобен на компютърен томограф. Изследването се извършва по същия начин: пациентът е поканен да легне на масата, след което масата ще бъде позиционирана, така че главата на пациента да е разположена в купола. Стабилизиращата G-рамка, поставена на главата на пациента, се прикрепя към купола, така че движенията да бъдат сведени до минимум.
През цялото време пациентът е в съзнание, а в купола има домофон, през който може да разговаря с лекаря. В случай, че пациентът е притеснен, може да бъде приложена лека седация, подпомагаща релаксацията. При прилагане на гама-нож върху деца, се поставя анестезия, за да се елиминират излишните движения по време на процедурата.

Времето, необходимо за извършване на процедурата, може да варира от по-малко от час до около четири часа, в зависимост от размера и формата на прицелната патологична зона.

Защо любимият на Проф. Селчук Пекер, и най-нов –  LEKSELL GAMMA KNIFE ICON Gamma Knife превъзхожда останалите?

Както вече споменахме, Проф. Селчук Пекер владее 5 от 6-те метода за радиохирургия, като негов любимец е най-иновативният Leksell Gamma Knife Icon.

Подобреният модел позволява изработване на персонализирана протективна маска за лице , заместваща стабилизиращата G- рамка за глава. В този случай се избягва необходимостта от обезболяване на кожата на главата за позициониране на щифтовете и подобряване комфорта на пациента.

Друго подобрение на системата е увеличената прецизност, с която специалистът третира прицелната зона – прецизност до 0,15 мм, което е ширината на 2 човешки косъма.
Трети, много важен момент е разработване на възможността за подаване на по-малко дозирано облъчване, което позволява лъчението да бъде разделено на няколко сесии при т.нар фракционна радиохирургия. Така специалистът може да приспособи лечението към индивидуалния случай като бъдат намалени страничните ефекти.

Възможност за прилагане на безрамкова процедура

Този модел Gamma Knife може да изпълни процедурата без рамка, в случаи, когато е извършвана краниотомия с разрези близо до мястото на щифтовете или в случай на наличие на ботокс поради естетически причини.

За безрамкови лечения, интегрираният в Icon работен процес на излъчващ конусен лъч (подобен на рентгенов лъч), позволява на Проф. Пекер да проследява позицията на пациента спрямо планираното изображение. След приспособяване на термопластичната маска към главата на пациента, се извършва първоначална рентгенография, за да се получи основно изображение, след което то се слива с ЯМР изображение. Това създава цялостен образ, който позволява изготвянето на план. Движението на пациента по време на безрамкова сесия с Gamma Knife Icon се улавя чрез система за управление на движение с висока разделителна способност, която чрез инфрачервен лъч улавя прицелните материи и следи отклонението на главата от основното направление. Потребителите имат възможност за активен или пасивен контрол на тази система. Leksell Gamma Knife Icon дава възможност за активен или пасивен контрол от страна на оператора. При активния контрол се въвежда диапазон на движение, а в случай, че движението на главата на пациента надвишава този праг, системата автоматично спира подаването на лъчение. Пасивният режим подава контрола в ръцете на оператора и той сам решава кога да прекъсне лъчението.

Някои други предимства на Gamma Knife пред стандартната лъчетерапия:
 • Leksell Gamma Knife Elekta достига тумори или други мозъчни аномалии, локализирани така, че не могат да бъдат третирани чрез стандартната неврохирургия.
 • Може да се използва, когато пациентът не е в добро общо здравословно състояние, за да се подложи на стандартна операция.
 • При деца, избягвайки психическия стрес и посттравматичен шок от множеството стандартни лъчетерапии.
 • Както вече споменахме, гама нож не изисква разрези на скалпа или отвори на черепните мембрани, нито дисекция на мозъчна тъкан. Освен това, обикновено процедурата се извършва еднократно, освен ако стадият на заболяването не изисква още няколко процедури.
 • Ефектът от 1-3 процедури с Гама нож се равнява на около 30 сеанса с конвенционална лъчетерапия.
 • Не е необходимо премахване на косата.

При прилагане на гама-нож върху деца, се поставя анестезия, за да се елиминират излишните движения по време на процедурата.

Няма коментари

Съжаляваме, функцията за коментари не е достъпна към момента.

15585
 • Винаги информирани

  Не пропускайте консултаците на гостуващите ни лекари.

Офисите ни в страната:

Централен офис София:

Офис Варна:

ул. Георги Бенковски 46
България, София 1202
+359 879 009 742
+359 879 977 401

ул. Иван Вазов 37, партер
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

Офис В. Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420

Офис Пловдив:

бул. Христо Ботев 92, бизнес център РИЛОН, ет. 2
България, Пловдив
+359 878 500 810

Офис Велинград:

ул. Николай Гяуров №1
България, Велинград
+359 878 500 720

Pin It on Pinterest

Shares
Share This