КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ХИСТОПАТОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ?

Хистопатологичните изследвания в клиничната онкология включват различни подходи за микроскопско наблюдение и анализ на тъкани с туморен произход, получени чрез биопсия или друга хирургическа интервенция. Патологичните доклади играят важна роля в диагностицирането и определянето на стадия на раковото заболяване и помагат да се изберат възможности за лечение.

ЗАЩО И КОГА Е НЕОБХОДИМО ВТОРО МНЕНИЕ?

Поради спецификата на анализите, хистопатологичните изследвания се базират на визуални наблюдения и силно зависят от субективната оценка на специалистите-патолози. Това става причина за твърде честите грешки в тази област и последващото поставяне на грешни диагнози. Специалистите препоръчват да се обърнем към втори патолог, за да се потвърди диагнозата и плана за терапия, тъй като евентуална грешка може да повлияе избора на лечение.

ВТОРО МНЕНИЕ ОТ РЕНОМИРАН НЕМСКИ ИНСТИТУТ ПО ПАТОЛОГИЯ

НМ Дженомикс може да осигури хистопатологично изследване за второ мнение по поставена хистопатологична оценка. Изследването се извършва във института по Клинична Патология в Байройт, Германия от екипа проф. д-р Михаел Фиет.

Анализът се извършва върху туморно блокче или траен микроскопски препарат. Цената включва хистологична оценка, транспорт на пробата и предоставяне на резултат от изследването в оригинал и на български език. Стойността варира според вида на туморното заболяване и приложените методи.

За повече информация, можете да се обадите на телефон: +359895770869.

Запазете час
Бърз контакт
За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 009 742
Къде бихте се лекували?
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Варненски офис:

ул. Иван Вазов 37, партер
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

Бургаски офис:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

Офис Велико Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420