Химиоемболизация и Радиоемболизация - съвременни методи за лечение на рак на черния дроб

Съвременни методи за лечение при рак на черния дроб – Химиоемболизация и Радиоемболизация

Ракът на черния дроб е едно от най-честите злокачествени заболявания у нас и е на трето място по смъртност. Всяка година в България се регистрират по около 350 – 400 нови случая.

Съвременната медицина предлага два нови метода – химиоемболизация и радиоемболизация, който да подпомогнат лечението на рак на черния дроб. Целта на двата метода е да атакуват директно засегнатите клетки и да спрат тяхното развитие. Идеята е раковите клетки не само да бъдат лишени от енергия и хранителни вещества. Замисълът е да останат по-дълго време под влиянието на висока доза химиотерапия или радиация.

Какво е Химиоемболизация?

За първи път този метод се прилага още преди 30 години. По-масово обаче започва да се прилага преди близо 15 години, а приложението му постоянно се разширява. Използва се не само при колоректален карцином, но и при всички други ракови образувания. В западните страни химиоемболизацията се прилага рутинно. Изградени са множество центрове, които се занимават с прилагането само на този метод.

Химиоемболизацията е метод за емболизация, който се осъществява посредством микросфери, съдържащи медикаменти за химиотерапия.

Емболизация е минимално инвазивна нехирургична процедура, при която се извършва селективно запушване на кръвоносни съдове. По този начин се прекратява кръвотока до съответната област, която се кръвоснабдява от съда. Методът се прилага за лечение на съдови малформации. При тумори се добавя химиотерапевтично лекарство през кръвоносния съд в увредените клетки. Така се постига двоен ефект:

  • от една страна, лекарството с висока концентрация атакува директно първичния тумор или неговите метастази
  • от друга, запушеният кръвоносен съд не позволява на туморните клетки да се хранят и те умират

При химиоемболизацията се поставя локално вещество с висока концентрация на лекарства за химиотерапия, което е в директен контакт с тумора. Тази концентрация може да е до 100 пъти по-голяма, отколкото е при стандартната процедура на химиотерапията. Основното предимство при тази процедура е, че тя не поразява здравата тъкан. Целта на метода е едновременно да се блокират кръвоносните съдове, които снабдяват раковите клетки (емболизация), и да се въведе химиотерапевтик директно в злокачественото образувание (химиотерапия). Идеята е след като се прекъсне хранителният път по артерията, която храни метастазата, трайно да се спре развитието и. Самият тумор или самата метастаза не могат да бъдат унищожени напълно. Те се смаляват многократно, като е възможно дори да се капсулират. След това се прибягва до оперативна намеса за отстраняване на тумора.

При кои видове рак се прилага метода на химиоемболизация?

Химиоемболизацията се прилага за лечение на злокачествени образувания на черния дроб. Подходяща е както при първичен карцином в самия черен дроб, така и при вторични образувания (метастази), които се разсейват в черния дроб от други области като дебело черво, гърди, невроендокринни тумори и др. Химиоемболизацията е една от най-често избираните процедури за лечение на първични тумори, които не се повлияват от стандартната системна химиотерапия и/или не могат да бъдат отстранени оперативно. Тя може да служи и като лечение, съпътстващо системната химиотерапия. Трябва да отбележим факта, че процедурата може да се извършва и като подготовка преди хирургично лечение. В някой случаи благодарение на нея пациентите дори могат да станат подходящи за оперативна намеса или трансплантация.

Как се извършва процедурата по химиоемболизация?

Химиоемболизацията се извършва под местна или пълна упойка в зависимост от състоянието на пациента, типа чернодробен карцином и използвания медикамент. Процедурата започва с избора на кръвоносен съд в слабината област и неговото пунктиране. За навигация в кръвоносните съдове се използват специални пластмасови тръбички, наречени катетри. След това с помощта на специален рентгенов апарат – ангиограф, катетрите се придвижват до чернодробните кръвоносни съдове, които снабдяват туморните образувания. След като се достигнат туморните образования през катетрите, лекарят инжектира микросфери, които съдържат химиотерапевтик. Медикаментът, който може да се използва при тази процедура е с концентрация от 10 до 100 пъти по-висока от тази при конвенционалната системна химиотерапия. Освен всичко казано до тук микросферите запушват снабдяващите тумора кръвоносни съдове и не му позволяват да се „храни”.

Обикновено ден – два след направената процедура пациентите се връщат към нормалния си ритъм на живот.

Оплаквания като умора, загуба на апетит и гадене, които е възможно да се наблюдават през първите две седмици след процедурата, постепенно отшумяват. След химиоемболизация не се изпитват системни странични ефекти както при системната химиотерапия. Между 4 и 6 седмици след като е направена процедурата се правят първите контролни образни изследвания. Същите се повтарят на 3-ия и на 6-ия месец след първия контролен преглед.

Обикновено химиоемболизация се прилага 2 пъти при колоректални злокачествени образувания и злокачествени образувания, които засягат и двата дяла на черния дроб. При пациенти с хепатоцелуларен карцином процедурата може да се изпълни до 3-4 пъти.

Преценка дали лечението с химиоемболизация е подходящо за пациента се прави след обстоен преглед на резултатите от образните изследвания на чернодробния тумор (КТ, ЯМР, ПЕТ-КТ и др.), резултатите от лабораторните изследвания, общото състоянието на пациента и останалите медикаменти, които той е приемал.

Лечението с химиоемболизация не е подходящо за:

  • пациенти на легло
  • пациенти с прогнозиран кратък период на преживяемост
  • със сериозно увреждане на черния дроб
  • пациенти, при които туморът е обхванал повече от 60% от дроба.

Процентът на успеваемост при първичен карцином на черния дроб е много голям. При другите ракови заболявания процентът на успеваемост е около 60-70, в смисъл – удължаване продължителността на живота.

Какво е Радиоемболизация?

Радиоемболизация е метод за емболизация, при който посредством микросфери, съдържащи радиоактивен изотоп се атакува злокачественото образование. Също както при химиоемболизацията, чрез катетърна ангиография се достига до съдовете, които снабдяват раковите клетки. След това директно в тумора се вкарват емболизиращи агенти (микросфери с итрий 90), чиято радиация го унищожава. Лечението с вътрешна радиация е много ефикасно при почти всички видове рак на черния дроб. Процедурата е локална и лечението се прилага директно само върху засегнатата тъкан. Методът на радиоемболизация не уврежда останалите органи, а най-голямото му предимство е, че не причинява системни странични ефекти.

При кои видове рак се прилага метода на радиоемболизация?

Радиоемболизация се прилага за лечение на злокачествени заболявания на черния дроб, като хепатоцелуларен карцином и холангиокарцином. Освен това, процедурата често се провежда при наличие на чернодробни метастази, които не могат да бъдат оперирани. Прилага се и при наличие на метастази със слабо или нулево повлияване от проведена системна химиотерапия. Също така може да служи и като лечение, съпътстващо системната химиотерапия. В такива случаи радиемболизацията често е първият избор на лекуващите лекари. Уместна е, когато химиоемболизацията е неподходяща или опасна за пациенти с тромбоза, по-големи злокачествени образувания, пациенти на „спасителна” терапия и др. Процедурата може да се извърши и като подготовка за хирургично лечение. В някой случаи благодарение на нея пациентите дори може да станат подходящи за оперативна намеса или трансплантация. Ефективността на процедурата се потвърждава от множество научни изследвания.

Как се извършва процедурата по радиоемболизация?

Също както и при химиоемболизацията първо се започва с избора на слабинен кръвоносен съд и неговото пунктиране. И тук за навигация в кръвоносните съдове се използват специални пластмасови тръбички, наречени катетри. Процедурата се извършва под контрола на специален рентгенов апарат – ангиограф. Посредством тази техника катетрите се придвижват до чернодробните кръвоносни съдове, които снабдяват чернодробните тумори. След това през катетрите лекарят инжектира микросфери, съдържащи радиоактивен изотоп (Итрий 90), излъчващ радиация от бета-частици, която прониква в тъканта. Така в тумора се внася прицелна радиация, а околните здрави тъкани остават незасегнати.

Радиоемболизацията се извършва от екип специално обучени интервенционални радиолози и специалист по нуклеарна медицина, който има водеща роля за определянето на безопасна доза радиация.

Шансовете за успех при радиоемболизация достигат доста висок процент. При 70-95% от пациентите с различни видове чернодробен рак реагират положително на този метод на лечение. Все пак нека не забравяме, че радиоемболизация е способ за прилагане на лечение, а не гарантиран лек. Радиоемболизацията превъзхожда най-добрите методи за поддържащо лечение. Крайният резултат в голяма степен зависи от стадия на заболяването и общото състояние на пациента.

Преценка дали лечението с радиоемболизация е подходящо за пациента се прави след обстоен преглед на резултатите от образните изследвания на чернодробния тумор (КТ, ЯМР, ПЕТ-КТ и др.), резултатите от лабораторните изследвания, състоянието на пациента и останалите медикаменти, които той е приемал.

Лечението с радиоемболизация не е подходящо за:

  • пациенти на легло
  • пациенти с прогнозиран кратък период на преживяемост
  • със сериозно увреждане на черния дроб
  • пациенти, при които туморът е обхванал повече от 60% от дроба.

Процедурата обикновено се извършва под местна упойка. Радиоемболизацията се извършва на два етапа през 7 до 10 дни.

При първия етап се прави ангиография с цел да се визуализират кръвоносните съдове. През катетъра се инжектира маркер изотоп, чрез който да се изчисли точната доза за ефикасно лечение, така че да не се образуват вредни утаявания извън тумора.

При втория етап се прави ангиография, при която се инжектира вече изчислената доза итрий 90 за оптимален резултат. Ангиографията и нуклеарната визуализация траят около 2-3 часа. Пациентът може да се прибере вкъщи след 4 – 6 часа от направата на процедурата. Обикновено непосредствено след процедурата не се очаква да се появят някакви оплаквания. Повечето пациенти се чувстват добре през периода на възстановяване. Обикновено ден-два след процедурата пациентите се връщат към нормалния си ритъм на живот. Оплаквания като умора, загуба на апетит и гадене, може да се наблюдават през първите две седмици и постепенно отшумяват. Тези симптоми не се появяват при всички пациенти. Не се изпитват системни странични ефекти като при системната химиотерапия.

Първите кръвни изследвания след процедурата се назначават 2-та и на 4-та седмица. Кръвните изследвания се повтарят след 3 месеца заедно с ПЕТ-КТ, ЯМР или КТ. Контролни образни изследвания се правят на 3-ия, 6-ия и 12-ия месец след процедурата. Възможно е чрез радиоемболизация размерът на чернодробния тумор да се намали и той да стане операбилен. Радиоемболизация се прилага два пъти най-вече при злокачествени образувания, които засягат и двата дяла на черния дроб.

За повече информация, ние, Медикъл Караджъ сме на ваше разположение.
Обадете ни се на телефоните на „Медикъл Караджъ“0879 977 401 или 0879 977 402.

Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This