Хистологичният анализ представлява изследване на тъкани, което се извършва от патолог. Това изследване има важна рола в онкологията, за определяне на точната диагноза, стадия и вида на тумора.

 

Тъканта за изследване се взема най-често чрез биопсия или хирургическа операция, за да се получат  клетки и тъкани за изследване под микроскоп.

 

Експресното хистологично изследване се нарича гефрир. Обикновено се прилага по време на оперативно отстраняване на туморна формация. Определя по-нататъшния ход на самата операция.

 

Тъканта, взета по време на биопсия, или операция се изпраща в патологична лаборатория, където се обработва по специални методи и се нарязва на тънки срезове за наблюдение под микроскоп.

 

Ако по време на изследването се установи, че има съмнение за злокачествен тумор, патолога може да назначи имунохистохимично изследване.

 

Имунохистохимичното изследване се използва, за да се определи:

  • Къде е първичното огнище.
  • Вида на рака- карцином, меланом, сарком, лимфом…
  • За поставяне на точна диагноза.

 

Хистологичното изследване е основен диагностичен метод в медицината.

Етикети:
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This