Анализ на циркулиращите туморни клетки (CTC – circulating tumor cells)

 

Циркулиращите туморни клетки (CTCs) допринасят за образуването на метастази и по този начин са предмет на задълбочени изследвания и непрекъснат интерес към биотехнологиите и фармацевтичните компании. Последният технологичен напредък доведе до значително подобряване на методите за откриване, изброяване, разширяване и култивиране на анализа. Независимо от факта, че са изминали близо 150 години от първото откриване и описание на циркулиращите туморни клетки, в човешката кръв и огромния технологичен напредък, който се е случил в тази област, особено през последното десетилетие, са одобрени няколко метода за откриване на CTC за рутинни клинични изследвания. Това отразява значителните методологични проблеми, свързани с естеството на тези клетки, тяхната хетерогенност и разнообразния метастатичен потенциал.

Етикети:
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This