Пакет вкючващ прегледи за ранно откриване на болестите и по-ефективна борба със социално значимите заболявания. Включени са различни диагнози, които са с агресивна изява и тяхната превенция е с акцентирано значение. Също така са включени заболявания, които са с хронифициран характер. Чек-ъп пакета е формиран по обективната преценка на лекаря, като насочеността на заболяванията, които се проверяват за симптоматичност могат да бъдат от различни  медицински групи.

Етикети:
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Варненски офис:


ул. Михаил Колони 19,

България, Варна 9000

+359 878 500 730

Бургаски офис:


ул. Иван Вазов 75

България, Бургас 8000

+359 877 500 163