Изследване на мутации в B-RAF ген – BRAF е серин / треонин киназа, която функционира в Ras-Raf-MEK-MЕPK пътя. Този път нормално регулира клетъчната пролиферация и преживяване под контрола на растежни фактори и хормони. Мутациите в BRAF гена са свързани с развитието на карцином. Най-честата алтерация в BRAF гена е V600E. Теста за BRAF генна мутация е положителен (т.е. съществува мутация), ако V600E се намира в BRAF гена.

 

BRAF тестването на генни мутации се очертава като важен инструмент за диагностициране, прогнозиране и лечение за пациентите в отговор на целева терапия за множество видове рак.

 

Някои унаследени BRAF мутации причиняват вродени дефекти.

 

Идентифицирането на BRAF мутациите в различни типове тумори, както и изясняването на тяхната роля като мутации на гена, води до разработването на различни ATP-конкурентни RAF инхибитори.

Етикети:
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Централен офис София:

ул. Георги Бенковски 46
България, София 1202
+359 879 009 742
+359 879 977 401

 

Офис Варна:

ул. Иван Вазов 37, партер
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

 

Офис Бургас:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

 

Офис Велико Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420