ПРЕНАТЕСТ – Пълен хромозомен анализ

Първият неинвазивен пренатален тест в България и Европа – Пренатест отговаря в още по-голяма степен на нуждите на своите клиенти, разширявайки обхвата си с Пълен хромозомен анализ.

Вече бъдещите майки ще имат възможността да получат още по-подробна и навременна информация, относно здравето на плода, изследвайки го за много по-широк спектър от генетични аномалии.

До момента Пренатест изследваше за най-честите хромозомни аномалии – синдромите Даун, Едуардс, Патау и дефекти, свързани с полови хромозоми. Новият, по-разширен панел включва пълен хромозомен анализ. Той представлява изследване на броя и структурата на всички хромозоми (46 на брой, обединени в 23 двойки). Чрез него може да се потвърди или изключи наличието на тежки генетични аномалии (тризомии и монозомии).

Повечето от тези състояния не са съвместими с живота. При други клиничната картина варира, в зависимост от степента на увреждане, като качеството на живот може да бъде силно нарушено.

Една от аномалиите, за които анализът предоставя резултат е Тризомия 16, която се среща при 1 от 100 бременности. Тя е и честа причина за спонтанни аборти по време на бременността.

Не всяка от тези аномалии може да бъде установена при стандартните прегледи по време на проследяване на бременността. В някои случаи за поставянето на диагноза е необходимо извършване на инвазивна процедура или неинвазивен пренатален тест, чрез които се изолира и изследва ДНК материал на плода.

Анализът запазва високата си точност (до 99%) и може да бъде направен най-рано след 9-та гестационна седмица на бременността. Приложим е при едноплодна и двуплодна бременност, както и след методи за асистирана репродукция.

Екипът на немската лаборатория Лайфкодекс не спира да работи за развитието и подобряването на качеството на услугата. В световен мащаб са обработени над 175 000 проби, а тестът има покритие в над 50 страни в цял свят. В България близо 4000 семейства избраха да прекарат една по-спокойна бременност, доверявайки се на Пренатест.

За повече информация, можете да се обадите на телефон: +359895770869.

Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This