Бъдещите майки в България вече могат да направят изследването GeneSafe – първият неинвазивен пренатален тест за широк спектър генетични аномалии на плода, които не се включват в стандартните скрийнингови изследвания.

За разлика от традиционните неинвазивни пренатални тестове, които дават информация само за хрозмозомни аномалии (синдром на Даун, синдром на Едуардс, синдром на Патау), GeneSafe  покрива единични гени, отговорни за развитието на тежки генетични дефекти при плода.

Тестът GeneSafe се предлага в 3 варианта:

  • GeneSafe унаследен риск– включва панел от 4 гена, които са свързани с 5-те най-често срещани унаследяеми генетични заболявания, като муковисцидоза, бета таласемия, сърповидно-клетъчна анемия, глухота – автозомен рецесивен тип 1А, глухота – автозомен рецесивен тип 1B.

Муковисцидозата е най-честото наследствено животозастрашаващо състояние в европейската популация, засягащо дихателните пътища, панкреатичните канали, чревния тракт, жлъчните пътища и потните канали. Родители, които са с умерени форми на тази болест, е възможно да проявяват симптомите, които обаче да бъдат объркани със симптоми на други болестни състояния като хронична белодробна болест, панкреатична екзокринна дисфункция или увеличена потно-хлоридна концентрация и да не бъдат определени като болни от муковисцидоза. Това е причината повечето болни деца да се раждат от родители, които не знаят, че са носители, нямат фамилна история за това заболяване и не подозират какво ги очаква и какъв ген са предали на детето си.

Бета-таласемията и сърповидно-клетъчната анемия са наследствени заболявания, които се дължат на количествени или структурни нарушения в структурата на хемоглобина. Прогнозата при бета-таласемията зависи от това, дали болният е получил един или два дефектни гена от родителите си. Пациентите със сърповидно-клетъчна анемия се характеризират с намалена продължителност на живота като днес тя е средно 50 години.

При автозомно-рецесивната глухота се наблюдава загуба на слуха, която не е съпътствана с други признаци и симптоми. Характеризира се с лека до пълна загуба на слуха, която е налице преди детето да се научи да говори, но не става по-тежка във времето.

  • GeneSafe възрастов риск– включва панел от 25 гена, чиито мутации възникват спонтанно (не са унаследени) и са свързани с 44 тежки генетични заболявания като скелетна дизплазия, вродени сърдечни дефекти, множествени вродени аномалии, разстройства на нервната система като  епилепсия, интелектуални нарушения, някои редки разстройства от Менделов тип като  Кабуки синдром, синдром на Шинзел-Гидион, синдром на Боринг-Опиц.

Рискът от раждане на дете с подобно заболяване, вследствие на спонтанни генетични мутации в спермогенезата на мъжа,  се покачва с увеличаване на възрастта на бащата (над 40-45 години). GeneSafe възрастов риск е първият неинвазивен пренатален тест, който отчита възрастта на бащата като рисков фактор, а не само тази на майката.

С помощта на GeneSafe възрастов риск могат да се идентифицират състояния, които биха били открити едва в напреднала бременност или при раждането. Това е така,  тъй като някои от тях не се свързват с пренатални ултразукови находки (особено в първите три месеца на бременността) или не са видими до края на втория или третия триместър на бременността. Семейната история не е единственият индикатор за риск от тези заболявания, защото мутациите, които ги причиняват, не са само унаследяеми, а и спонтанни.  Генетичните заболявания, скрийнирани с GeneSafe възрастов риск, не се покриват от традиционните неинвазивни пренатални тестове.

Генетични аномалии, които могат да се установят с GeneSafe възрастов риск

GeneSafe - table

  • GeneSafe комбиниран риск– включва гените от GeneSafe унаследен риск и GeneSafe възрастов риск.

За  изследването  GeneSafe е необходимо да се вземе кръвна проба от майката след 10-та гестационна седмица на бременността. Приложимо е при едноплодна и при двуплодна бременност, както и след методи за асистирана репродукция.

Тестът е препоръчителен при:

  • Възраст на бащата над 40 години;
  • Ултразвукови находки по време на бременноста, свързани с генетично заболяване.
  • Медицинска и/или фамилна история, свързанана с най-често срещаните наследствени генетични заболявания;
  • Бъдещи майки, които искат да избегнат риска на амниоцентезата;

Кръвните проби се анализират в сертифицирана лаборатория Genoma, Милано, Италия, част от Eurofins Genoma, партньор на LifeCodexx, Германия. При поръчка на изследване GeneSafe в комбинация с Prenatest 2 или 3, получавате отстъпка 50% от цената на Prenatest, а в комбинация с Prenatest 1 – отстъпка от 40% от цената на Prenatest 1.

  • GeneSafe възрастов риск – включва панел от 25 гена, чиито мутации възникват спонтанно (не са унаследени) и са свързани с 44 тежки генетични заболявания GeneSafe възрастов риск е първият неинвазивен пренатален тест, който отчита възрастта на бащата като рисков фактор, а не само тази на майката.
  • GeneSafe комбиниран риск – включва гените от GeneSafe унаследен риск и GeneSafe възрастов риск, т.е. покриват се общо 49 генетични заболявания.

За повече информация, можете да се обадите на телефон: +359895770869.

Запазете час
Бърз контакт
За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: +359 879 009 742
Къде бихте се лекували?
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Варненски офис:

ул. Иван Вазов 37, партер
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

Бургаски офис:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163

Офис Велико Търново:

бул. България 8
България, Велико Търново
+359 879 007 420